RSS

Sterkste vacaturegroei in ruim tien jaar

di, mei 16, 2017

Economie en Ondernemen

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd. Ook het aantal banen groeide met 56 duizend fors.

Het aantal werklozen daalde met 23 duizend. De toename van de vacatures deed zich voor in alle bedrijfstakken, de groei van de banen alleen niet in de financiële dienstverlening. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Sinds het tweede kwartaal van 2014, toen de eerste stijging zich voordeed, zijn er in totaal 359 duizend banen bijgekomen (+3,7 procent).

Het aantal banen van werknemers steeg met 51 duizend en kwam daarmee op de hoogste stand ooit: 8 043 duizend. Ook het aantal banen van zelfstandigen nam weer iets toe (+0,3 procent ofwel 5 duizend banen), nadat er vorig jaar in enkele kwartalen sprake was van een afname.

Banengroei in bijna alle bedrijfstakken

In alle bedrijfstakken steeg het aantal banen het afgelopen kwartaal, behalve in de financiële dienstverlening, waar er 2 duizend verloren gingen. In die laatste bedrijfstak is sinds eind 2008 het aantal banen met 53 duizend afgenomen (-18 procent). Ook in de zorg en de bouwnijverheid gingen de afgelopen jaren veel banen teniet, maar is nu weer sprake van groei: in de zorg kwamen er 5 duizend bij, in de bouwnijverheid 3 duizend.

De grootste banengroei was opnieuw voor rekening van de uitzendbureaus (+19 duizend). Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid aan (+16 duizend), evenals in de informatie en communicatie (+7 duizend).

Verdere toename flexwerk

Het aantal werkenden is ten opzichte van een jaar eerder met 187 duizend toegenomen. Het gaat vooral om een toename van flexwerkers. Van die groep groeide het aantal werknemers met uitzicht op een vaste baan het meest. Bovendien bestaat de toename van het aantal flexwerkers voornamelijk uit werkenden met een grote deeltijd- of voltijdbaan.

Meer gewerkte uren

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal in totaal 3,2 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 25 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantie en ziekte.

Aantal vacatures stijgt opnieuw

Sinds de herfst van 2013 neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. In totaal kwamen er in deze periode bijna 90 duizend vacatures bij, gemiddeld ruim 6 duizend per kwartaal. Eind maart 2017 waren er in Nederland 184 duizend openstaande vacatures, 13 duizend meer dan aan het einde van het voorgaande kwartaal. Sinds 2006 is de toename niet meer zo groot geweest.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?