RSS

Nederlandse circulaire economie telt 810.000 banen

Er werken in Nederland al naar schatting 810.000 mensen in de circulaire economie: zij doen werk dat bijdraagt aan hergebruik van materialen en verlengen de levensduur van producten. Dat concluderen de Erasmus Universiteit en Circle Economy, een samenwerkingsverband van bedrijven.

Tot circulair werk rekenen de onderzoekers onder meer het werk van reparateurs die de levensduur van een product verlengen en architecten die duurzame materialen gebruiken bij hun ontwerpen. Ook een koerier die producten voor reparatie of hergebruik ophaalt, wordt deels meegerekend. De 810.000 banen maken 8,1 procent uit van het totaal aantal banen in Nederland.

Circulaire economie

Een transitie naar een circulaire economie is volgens Circle Economy essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en om duurzame groei te bereiken. Zowel in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als in het klimaatakkoord van Parijs zijn essentiële klimaatdoelen omschreven. Op basis van de huidige beloften van landen, kan volgens Circle Economy echter slechts de helft van de klimaatdoelen worden gehaald. “Extra inspanningen zijn nodig om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden te houden. De circulaire economie is een krachtig middel om dit te bereiken.”

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Het kabinet wil daarbij vooral inzetten op afval als nieuwe grondstof. “We stappen dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien”, staat in het in september vorig jaar gepubliceerde document Nederland Circulair in 2050.

De overheid wil onder meer 50 procent minder verbruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele brandstoffen en metalen in 2030.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?