RSS

Betere bescherming Noordzeekust eindelijk in zicht

Natuurorganisaties hebben eindelijk met de overheid en visserijsector afspraken kunnen maken over betere bescherming van het zeeleven in de Nederlandse kustzone. De komende tien jaar gaat 10 procent van de beschermde zeegebieden op slot voor visserij die de zeebodem beschadigt. Verder gaan met name garnalenvissers minder vissen in die natuurgebieden. Dat moet ervoor zorgen dat de schade aan de zeebodem en de onbedoelde bijvangst met de helft verminderen.

Het akkoord is bereikt onder druk van een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in november dat de overheid de visserij in de Noordzee mag beperken om de natuur te beschermen. De rechtszaak was aangespannen door een deel van de visserijsector, omdat ze het het sluiten van gebieden hen als maatregel veel te ver ging. Bescherming van waardevolle natuur is echter een Europese verplichting waar Nederland aan moet voldoen.

Natuurgebieden
Het nieuwe akkoord dat nu is gesloten zet een eerste stap in de richting van effectieve natuurbeschermingsmaatregelen. Over vijf jaar wordt gemeten of de visserij haar impact op de natuur met de helft heeft verminderd, zoals is afgesproken. Als dat niet lukt, wordt alsnog tot een kwart van de natuurgebieden gesloten voor bodemberoerende visserij.  WNF geeft aan blij te zijn dat er eindelijk stappen worden genomen om het zeeleven voor de Nederlandse kust beter te beschermen.

In 2011 maakten natuurbeschermingsorganisaties, de visserijsector en de overheid daar al afspraken over in het zogenoemde Vibeg-convenant. Maar door protesten van vissers is van de uitvoering nog weinig terecht gekomen. ”Het is goed dat er nu eindeijk duidelijke afspraken liggen om de ecologisch waardevolle Nederlandse kustzone te beschermen tegen schadelijke invloeden en tegelijkertijd te werken aan een duurzame (garnalen)visserij”, aldus Monique van de Water van WNF. ”We hopen dat de vissers samen met natuurbeschermingsorganisaties en de overheid hard gaan werken toekomst voor de kustzone waarbij ecologie in balans is met de economie.”

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?