RSS

Ook Pakistaanse klimaatzaak wint in de rechtbank

Het Hooggerechtshof in het Pakistaanse Lahore heeft geoordeeld dat een “klimaatraad” gecreëerd wordt om de Pakistaanse overheid te houden aan haar milieubeloften. De uitspraak doet denken aan de klimaatzaken in Nederland en België.

Het Pakistaanse vonnis kwam er na een klacht van een Pakistaanse boer die de overheid in gebreke stelde, meldt de Franse krant Le Monde. De rechtbank oordeelt dat de overheid geen enkele concrete stap heeft ondernomen om het nationale klimaatbeleid te implementeren dat ze zelf had goedgekeurd in 2012. “Voor Pakistan is de klimaatverandering geen verre bedreiging meer”, stelt het vonnis. “We voelen nu al de impact in het land.”

In het vonnis spoort de rechter de overheid aan om een klimaatraad op te richten. Die moet samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries en het middenveld, en voorgezeten worden door een specialist in milieurecht.

De zaak doet denken aan gelijkaardige zaken in Nederland en België. De rechtbank in Den Haag oordeelde in juni dat de Nederlandse staat onvoldoende doet tegen de klimaatverandering. In het historische vonnis verplichtte de rechter de Nederlandse staat om de uitstoot van broeikasgassen met minstens een kwart te verminderen tegen 2020. De Nederlandse overheid is inmiddels in beroep gegaan tegen het vonnis.

Ook in België zijn de verschillende overheden gedagvaard door Klimaatzaak. Bijna negenduizend mede-eisers sloten zich al aan bij hun eis om de uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2020. Het Belgische vonnis wordt pas over ongeveer een jaar verwacht.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?