RSS

Stop TTIP en CETA! Teken het Europees Burgerinitiatief!

De EU wil binnenkort twee ingrijpende handelsverdragen afsluiten: één met Canada (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement) en één met de Verenigde Staten (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership).

CETA en TTIP staan voor de uitbreiding van de macht van multinationals, ten koste van onze democratie en onze gemeenschap. We mogen dit niet laten gebeuren. Onderteken het Europees Burgerinitiatief. Dit kan nog tot dinsdag 6 oktober.

stop-ttip-2

De officiële argumentatie is dat dit banen zal scheppen en de economische groei zal laten toenemen. Echter, niet de burgers maar grote bedrijven zullen profiteren van deze deze verdragen:

 • Investeerder-Staat-Geschillenbeslechtingsprocedure (ISDS): Buitenlandse investeerders (Amerikaanse en Canadese bedrijven) krijgen het recht om een nationale overheid aan te klagen als ze geloven dat ze economische schade ondervinden door bepaalde wetten of maatregelen van de EU of van individuele lidstaten van de EU. Dit kan ook van invloed zijn op wetten die zijn uitgevaardigd in het belang van het algemeen welzijn, zoals bescherming van het milieu en de consument.
 • Deze bedrijven zullen zelfs inspraak krijgen wanneer er nieuwe wetsvoorstellen worden gemaakt die hun economische belangen kunnen beïnvloeden. Dit onder de noemer “samenwerking in regelgeving”. Vertegenwoordigers van bedrijven zullen dus uitgenodigd worden om mee te praten met panels van deskundigen, om nieuwe wetsvoorstellen te beinvloeden, nog voor ze in een democratisch verkozen parlement worden besproken. Dit ondermijnt onze democratie!
 • Grote bedrijven hebben een enorme invloed op de geheime onderhandelingen over CETA en TTIP. Alleen al in de voorbereidende fase van TTIP werden 590 vergaderingen gehouden tussen de Europese Commissie en vertegenwoordigers van lobby’s (volgens officiële verklaringen). 92% van deze vergaderingen vonden plaats met vertegenwoordigers van bedrijven, terwijl in slechts enkele vergaderingen vertegenwoordigers van consumenten en vakbonden aanwezig waren. Ook gedurende de onderhandelingen blijven de vertegenwoordigers van bedrijven invloed uitoefenen. In de weinige documenten die tot bij het gewone publiek geraken is soms duidelijk te lezen hoe groot de invloed is van deze lobbyisten.
 • De onderhandelingen worden in het geheim gevoerd. Zelfs onze verkozen politici hebben weinig tot geen weet van de voortgang of de inhoud. Ze krijgen resultaten te zien in de vorm van lange teksten (CETA telt bijvoorbeeld 1.500 pagina’s), en krijgen deze pas te zien na de onderhandeling. Hierdoor kunnen ze geen wijzigingen aanvragen op de voorstellen, en kunnen ze enkel het totale akkoord goedkeuren of afwijzen.
 • De rechten van werknemers komen onder druk te staan en banen in ontelbare sectoren worden bedreigd. In de VS worden slechts enkele rechten van werknemers erkend (slechts twee van de acht ILO basisrechten). De landbouw en andere industrieën kunnen dus geconfronteerd worden met een enorm banenverlies door zwaardere concurrentie vanuit het buitenland.
 • Liberalisering en privatisering worden eenrichtingsverkeer. Als nutsbedrijven, ziekenhuizen of afvalverwerking geprivatiseerd zijn, wordt het door TTIP en CETA moeilijker of zelfs onmogelijk om deze terug te doen keren naar de publieke sector.
 • De EU en haar lidstaten worden onder druk gezet om riskante technologieën zoals fraccen en gentechnologie toe te laten.
 • De voedselveiligheid standaarden en consumentenbescherming voor cosmetica en medische producten dreigen op dezelfde niveaus als de standaarden in de VS te worden gesteld. We hebben echter hogere standaarden nodig in plaats van lagere, of het nu gaat om pesticiden, industriële landbouw of schone energie.
  Inspraak in de besluitvorming door bedrijven en ISDS zullen dit moeilijker of onmogelijk maken.

CETA en TTIP staan voor de uitbreiding van de macht van multinationals, ten koste van onze democratie en onze gemeenschap. We mogen dit niet laten gebeuren. Onderteken het Europees Burgerinitiatief. Dit kan nog tot dinsdag 6 oktober.

Samen kunnen we TTIP en CETA stoppen!

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

Reacties

 1. Anke:

  Stop TTIP en CETA nu!!!

 2. Jan:

  Stop TTIP en dat hele gedoe er om heen.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?