RSS

Europa blijft bij verbod op zeehondproducten

Het Europees parlement heeft bij grote meerderheid beslist om het Europese embargo op zeehondproducten te verscherpen. De beslissing was nodig nadat Canada en Noorwegen het verbod hadden aangeklaagd bij de Wereldhandelsorganisatie.

De EU stelde in 2009 een verbod in op zeehondenproducten zoals jassen, mutsen en vlees. Daarbij golden twee uitzonderingen: voor inheemse bevolkingsgroepen en voor vissers die zeehonden op kleine schaal doden om visbestanden te beschermen. Canada en Noorwegen, twee producenten van zeehondenproducten, dienden een klacht in tegen het verbod bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die besliste dat de uitzonderingen in strijd waren met de regels van de organisatie.

Daarom stelde de Europese commissie in februari een herziening van de wetgeving voor, die gisteren in het Europese parlement is aangenomen met 631 ja-stemmen tegenover 31 nee-stemmen en 33 onthoudingen.

Het verbod blijft behouden en wordt versterkt. Inheemse bevolkingsgroepen kunnen voortaan nog steeds zeehondenhuiden verkopen in de EU, maar enkel als de jacht rekening houdt met het dierenwelzijn, onderdeel is van hun erfgoed en bijdraagt aan hun levensonderhoud. De uitzondering voor vissers is geschrapt.

“Dit is een fantastische beslissing”, zegt Sonja Van Tichelen van de dierenrechtenorganisatie IFAW. “Ze zorgt ervoor dat het Europese verbod, dat al meer dan twee miljoen dieren heeft gespaard van een wrede dood, strookt met de WTO-regels. De herziening houdt technische veranderingen in maar houdt de focus op de bescherming van het dierenwelzijn. Het is een weerspiegeling van de ethische bekommernissen van miljoenen Europeanen.”

De nieuwe wetgeving moet nog bekrachtigd worden door de Europese Raad en zal naar verwachting van kracht worden op 18 oktober.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?