RSS

Twee derde van Chinese energie kan duurzaam zijn voor 2050

China kan veel sneller overschakelen op hernieuwbare energie dan tot nog toe werd gedacht, blijkt uit een overheidsrapport. Niet alleen kan het land tegen 2050 maar liefst 60 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen, maar de Chinese uitstoot zou ook pieken in 2025, en dat is goed nieuws voor de klimaatonderhandelingen in Parijs.

China maakt nu nog op grote schaal gebruik van steenkool, maar het komt zowel intern als internationaal onder toenemende druk om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Een snelle overschakeling op wind- en zonne-energie en biomassa is “technologisch en economisch” haalbaar, besluit het Chinees Nationaal Centrum voor Hernieuwbare Energie (CNREC) in een nieuw rapport, waaraan ook Amerikaanse en Deense deskundigen meewerkten.

Tegen 2050 zou het land al 60 procent van de primaire energie uit schone energiebronnen kunnen halen. Specifiek voor de stroomproductie legt het CNREC de lat nog hoger: 85 procent van de stroom kan groen zijn tegen 2050.

Onderhandelingen
Voor zo’n scenario zijn fundamentele veranderingen nodig op het vlak van financiering, technologie en beleid, stelt het CNREC. Ook het elektriciteitsnet moet aangepast worden aan de grote fluctuaties uit zonne- en windenergie. Daarom is er meer opslag en uitwisseling van stroom nodig, en een flexibel gebruik van steenkool en gas.

Opvallend is ook dat de deskundigen bij een maximale inzet op hernieuwbare energiebronnen al na 2020 een daling van het steenkoolverbruik verwachten. De totale consumptie van fossiele brandstoffen kan al pieken in 2025, en de totale uitstoot van broeikasgassen zou vanaf 2030 afnemen, maar naar alle waarschijnlijkheid zelfs enkele jaren vroeger.

Dat nieuws is een flinke opsteker voor de wereldwijde klimaatonderhandelingen. China beloofde eind vorig jaar de uitstoot niet meer te laten groeien na 2030, maar mogelijk zou dat dus al eerder kunnen.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?