RSS

VS halen meeste nieuwe energie uit zon en wind

ma, jan 5, 2015

Wetenschap en Natuur

De Verenigde Staten halen de meeste energiecapaciteit die ze vorige maand in gebruik namen uit zon en wind. De nieuwe windenergiecapaciteit is in één jaar meer dan verdubbeld.

In november nam de elektriciteitscapaciteit in de hele Verenigde Staten toe met 873 megawatt. Daarvan nemen wind- en zonne-energie 71 procent voor hun rekening, zegt de Federale Energiecommissie (FERC).

De VS namen vorige maand drie windmolenparken in gebruik, goed voor 333 megawatt, en veertien zonnecentrales, goed voor 294 megawatt.

De FERC maakt elke maand een rangschikking op van de bronnen van de nieuwe energiecapaciteit. In negen van de elf rangschikkingen tot dusver dit jaar leverden de duurzame energiebronnen (biomassa, geothermie, waterkracht, zon, wind) samen de meeste capaciteit. In de twee overige maanden stond aardgas bovenaan.

Vooral windenergie
Over het hele jaar (tot en met november) bekeken zijn hernieuwbare bronnen al goed voor 47 procent van de nieuwe geïnstalleerde capaciteit en aardgas voor 50 procent.

Vooral windenergie zit in de lift. Dit jaar groeide de windenergiecapaciteit alleen met 2500 megawatt. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Voor bestaande en nieuwe energie-installaties samen blijft steenkool de belangrijkste bron. Hernieuwbare bronnen zijn goed voor 16 procent van de Amerikaanse energiecapaciteit; daarvan neemt windenergie de helft voor haar rekening.

Het aandeel van steenkool neemt af, van 50 procent in 2002 naar 37 procent in 2012. Dit jaar namen de VS slechts één nieuwe steenkoolcentrale in gebruik, in North Dakota.

Dalende uitstoot
In april meldde het Amerikaanse milieuagentschap EPA dat de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen tussen 2011 en 2012 opnieuw gedaald was met 3,4 procent. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot met 10 procent gedaald.

Dat komt niet alleen door de dalende energievraag, een gevolg van de economische crisis, maar ook de verschuiving van steenkool naar gas bij de productie van elektriciteit, zegt het EPA.

Vorige maand bereikten de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jingping een baanbrekend klimaatakkoord. Ze zijn overeengekomen dat de VS hun uitstoot tegen 2025 aanzienlijk terugdringen, terwijl China voor het eerst belooft om de groei van de uitstoot te stoppen.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , ,