RSS

‘HOUT DE DIEF! – Greenpeace roept Nederlandse autoriteiten op om illegaal hout te bannen’

do, nov 6, 2014

Wetenschap en Natuur

Dankzij de Europese houtverordening is het sinds 2013 verboden om illegaal gekapt hout op de Europese markt te plaatsen. Maar alleen al in de afgelopen twee weken kwamen in Rotterdam twee schepen binnen met hout van een Braziliaanse zagerij die illegaal hout afneemt, bestemd voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Op dit moment is er weer een lading verdacht hout onderweg naar de Rotterdamse haven.

Wel regels, geen handhaving
De Europese houtverordening is een stap in de goede richting om het nog overgebleven regenwoud te beschermen. Maar met de naleving in de EU is het treurig gesteld. In ons land is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de controle van Nederlandse bedrijven. Sinds 2013 is nog geen enkel bedrijf bestraft, terwijl er nog steeds illegaal en verdacht hout Nederland binnenkomt. Als consument kun je er dus nog steeds niet op vertrouwen dat het hout in onze winkels niet bijdraagt aan illegale houtkap.

De daders zijn bekend
Sinds 2013 heeft Greenpeace al verschillende verdachte en illegale praktijken gemeld bij de NVWA en bij haar Europese collega’s, compleet met onze onderzoeksresultaten en namen van mogelijke overtreders. Op 15 oktober nog, hebben we opnieuw handhavingsverzoeken ingediend. Dit keer voor Nederlandse bedrijven die hout afnemen van Rainbow Trading, een Braziliaanse houtzagerij. Volgens ons onderzoek op basis van gps-zenders bevestigd aan vrachtwagens, koopt en verkoopt deze zagerij illegaal hout. Gek genoeg bleken zeker twee Nederlandse afnemers van Rainbow Trading recent door de NVWA gecontroleerd en ‘in orde’ verklaard.

NVWA waar blijf je?
De NVWA laat dus steken vallen. Alle bewijzen liggen op tafel: de illegale houtpraktijken in Brazilië, het bedrijf Rainbow Trading dat dit hout afneemt, het schip dat met hout van Rainbow Trading naar de Rotterdamse haven komt…

NVWA, HOUT DE DIEF!

Instant Update: Greenpeace ‘begeleidt’ op dit moment het schip, de Marfret Guyane, naar de haven van Rotterdam. Zo is voor iedereen duidelijk op welk schip het verdachte hout aankomt. Wij roepen de NVWA op direct in actie te komen en samen met de Nederlandse douane en haar Belgische collega’s dit hout te blokkeren zodra het in Rotterdam arriveert om onderzoek te starten en waar mogelijk vervolging in te stellen.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,