RSS

Wageningen University publiceert inspirerend WebBook ‘Food for all’

Het streven naar mondiale voedselzekerheid is één van de belangrijkste en grootste opgaven waar ook Wageningen UR haar steentje aan bijdraagt. Met onderzoek en onderwijs pogen Wageningse wetenschappers en studenten de honger de wereld uit te helpen. Hoe? Door het probleem interdisciplinair aan te pakken. Het webBook ‘Food for all’ beschrijft deze aanpak.

Het webBook Food for all is een digitale versie van het gelijknamige boek dat in 2013 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van Wageningen UR. Door alle kennis uit het boek nu op het wereldwijde web beschikbaar te stellen, kunnen veel meer mensen bereikt worden. De hoop van de initiatiefnemers van de webversie is dat ‘Food for all’ ook in het onderwijs zijn weg vindt.

Het rijk geïllustreerde boek gaat in op drie thema’s rond voedselzekerheid: de beschikbaarheid van voldoende voedsel, de toegang tot voedsel en de voedingswaarde. Dit laatste aspect is tot nu toe veelal onderbelicht. De thema’s en voorbeelden in het boek zoomen in op de manier waarop Wageningen UR met wetenschap bijdraagt en zal bijdragen aan het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken. Rector Martin Kropff licht toe: ‘Er is op dit moment wereldwijd voldoende voedsel, maar het is niet goed verdeeld. Er zijn een miljard ondervoede mensen, anderhalf miljard mensen met ernstig overgewicht en twee miljard mensen die onvoldoende basisnutriënten, zoals eiwitten, binnenkrijgen met hun voeding. We beschrijven voorbeelden van wat Wagenings onderzoek kan bijdragen aan de oplossing van deze problemen.’

Steeds staat de innovatie en het samenspel van technologische en sociaaleconomische doorbraken daarbij centraal. ‘Vaak zijn dat doorbraakjes, kleine stappen die een belemmering wegnemen voor voldoende gezond voedsel’, zegt Martin Kropff. Maar in het boek komen ook grote doorbraken aan bod, zoals de Wageningse bijdrage aan een duurzame glastuinbouw met biologische bestrijding van plagen en de kas als energiebron.

Een groot voordeel ten opzichte van het papieren boek is dat via het WebBook direct duidelijk is dat voedsel- en nutriëntenzekerheid vanuit vier invalshoeken benaderd moet worden:

  • Availabilty (beschikbaarheid van voedsel),
  • Access (toegang tot voedsel),
  • Utilisation (benutting van nutriënten)
  • en het overkoepelende Sustainability (duurzaamheid)

“In tegenstelling tot een papieren boek, dat men vaak van voren naar achteren doorneemt, kan op de website heel eenvoudig genavigeerd worden naar onderwerpen die men interessant vindt”, lichten de ontwikkelaars van de webversie toe, Herman van Keulen en Harrie Lövenstein. “Ook ziet men in één oogopslag de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.”

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,