RSS

Ethiopië werkt aan inspirerende duurzame economie

Ethiopië neemt een voortrekkersrol in het doorvoeren van beleidsmaatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan, zegt vertegenwoordiger Fritz Jung van de bilaterale ontwikkelingsorganisatie van de Duitse ambassade in Addis Abeba.

Uit het Vijfde Assessment Report van het VN-klimaatpanel (IPCC) bleek onlangs dat de klimaatverandering een negatieve invloed zal hebben op de voedselvoorziening. Niettemin heeft Ethiopië volgens datzelfde rapport al herstelmaatregelen ingevoerd om de klimaatverandering tegen te gaan. Om deze projecten te beheren, werkt de Ethiopische overheid samen met verschillende ngo’s, zoals de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeid (GIZ), een Duitse ontwikkelingsorganisatie.

Initiatieven
Een van de initiatieven die het Oost-Afrikaanse land in samenwerking met GIZ heeft opgestart is het Sustainable Land Management Programme (SLMP). Het initiatief, dat in 2008 van start ging, moest ervoor zorgen dat landbouwgrond in de noordelijk gelegen hooglanden van Amhara, Oromia en Tigray weer vruchtbaar werd. Sinds het begin van dit project is ongeveer een kwart miljoen hectare geërodeerde landbouwgrond hersteld. Dat was mogelijk dankzij duurzame landbouwtechnieken zoals het afwisselend planten van gewassen en de aanleg van terrassen in heuvelachtige gebieden, zegt projectleider Johannes Schoeneberger van GIZ.

Maar ook op andere vlakken probeert het land in de Hoorn van Afrika een voorsprong op te bouwen. Zo is de Ethiopische overheid vandaag de dag bezig met de bouw van verschillende waterkrachtcentrales om het land uit de armoede te halen. “Ik ben ervan overtuigd dat elk land de kans heeft om een groene economie op te bouwen. De vraag is of er genoeg politieke wil is om dit vol te houden”, verklaart overheidschef Getahun Moges van het Ethiopische ministerie van Energie.

Expertise
Dankzij deze initiatieven heeft Ethiopië een expertise kunnen opbouwen in de ontwikkeling van groene economieën, zegt ngo-directeur Yvo de Boer van het Global Green Growth Institute. “Ze kunnen zelfs oplossingen aanreiken voor problemen waarop westerse landen nog geen antwoord hebben.”

Het onderzoek dat het Oost-Afrikaanse land uitvoert, werpt ondertussen ook zijn vruchten af. De Globale Commissie voor de Economie en het Klimaat, waarvan Ethiopië één van de zeven stichtende leden is, presenteerde afgelopen week het New Climate Economy-rapport. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om een voortdurende economische groei te combineren met duurzame ecologische maatregelen. “Het is ouderwets om te denken dat economische groei en groene beleidsmaatregelen elkaar tegenwerken”, concludeert projectdirecteur Helen Mountford.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,