RSS

Duurzame energie voor iedereen

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil iedereen op de wereld tegen 2030 van licht voorzien. Meer dan 1,3 miljard mensen, vooral in ontwikkelingslanden, leven nu praktisch in duisternis zodra de zon ondergaat.

Op de vraag of duurzame energie voor iedereen (Sustainable Energy for All, SE4ALL) tegen 2030 haalbaar is, antwoordt Christine Lins van het Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, bevestigend. De drie met elkaar verbonden SE4ALL-doelen zijn volgens haar technisch haalbaar en absoluut wenselijk vanuit maatschappelijk perspectief.

Drie doelen
duurzame-energie-voor-iedereenDie drie doelen zijn het verdubbelen van het aandeel duurzame energie in de energiemix (van 18 procent in 2010 tot 36 procent), het verdubbelen van de energie-efficiëntie en blijvend  toegang tot energie voor iedereen tegen 2030. “Maar als we deze doelen willen bereiken, is er stevige beleidsactie nodig. Er moet een stabiel en duidelijk raamwerk komen op die drie gebieden”, zegt ze.

Het Renewables Global Status Report van REN21 dat later deze week verschijnt, laat duidelijk zien dat al 144 landen, inclusief 95 ontwikkelingslanden, een beleidsraamwerk en doelen hebben op het vlak van duurzame energie.

Om duurzame energie voor iedereen te garanderen, moet het huidige denken echter veranderen. Het in stand houden van een lappendeken van beleid en actie zal niet voldoende zijn, zegt Lins. “Om het transitieproces te steunen, moeten technologische ontwikkelingen, financieringsmodellen en stabiel en voorspelbaar beleid systematisch gekoppeld worden, dwars door de publieke en private sector heen”, zegt ze.

Financiering
Jim Yong Kim, voorzitter van de Wereldbank, zei in november vorig jaar dat financiering de sleutel is tot duurzame energie voor iedereen. Hij zei dat er 600 tot 800 miljard dollar nodig is tussen nu en 2030 om de doelen energietoegang, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te bereiken.

De Verenigde Naties bereiden zich voor op het eerste jaarlijkse SE4ALL-forum later deze week (4 tot 6 juni). Tijdens die bijeenkomst wordt het ‘VN-Decennium voor Duurzame Energie voor Iedereen’ gelanceerd. Tijdens dat decennium is er onder meer aandacht voor de relatie tussen energie en gezondheid van vrouwen en kinderen. Meer dan 2,6 miljard mensen gebruiken nog traditionele brandstoffen om te koken en te verwarmen. Als gevolg van de rook die hierbij vrijkomt, vooral binnenshuis, sterven jaarlijks 4,3 miljoen mensen onnodig.

Naji El Haddad, directeur van de World Future Energy Summit die in januari wordt gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten, zegt dat de wereldbevolking in de komende twintig jaar naar verwachting zal groeien tot 9 miljard mensen (nu 7 miljard). De vraag naar energie zal in diezelfde periode met meer dan 50 procent groeien.

“Betrouwbare, betaalbare en schone energie voor nog eens 2 miljard mensen zal geen eenvoudige opgave zijn. Maar ik geloof dat het een uitdaging is die onze industrie de grootste kans in een generatie biedt”, zegt hij.

Thalif Deen

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,