RSS

Bijensterfte naar laagterecord

ma, apr 14, 2014

Wetenschap en Natuur

Imkers hebben afgelopen winter minder volken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage bleef voorlopig steken op 9,2%. Dat is de uitkomst van de telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april werd gehouden door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Bijen@Wur.

De sterfte van bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters dat  1 op de 4 volken het niet overleefden. Dezelfde enquête na de winter 2012-2013 wees uit dat het sterftepercentage onder de 15% was gedaald. De vraag was toen of de vermindering eenmalig was of dat het zich zou doorzetten. De uitslag van dit voorjaar geeft goede hoop, maar het is te vroeg om te spreken van een trend.

Het onderzoek is gehouden onder leden van de NBV en de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI). Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer 90% van de imkers. Om het percentage van de wintersterfte te kunnen vaststellen heeft het telefoonpanel imkers gevraagd hoeveel volken ze in het najaar hadden voorbereid op de winter en hoeveel daarvan bij het begin van de lente nog in leven waren. Maar liefst 69% van de bijenhouders meldden verheugd dat er geen uitval was. De imkers die wel met sterfte hadden te maken konden meestal aangeven waar het aan lag: proberen om een zwak volk in leven te houden werd het meest genoemd.

Afgelopen maanden vond voor het eerst de Winter-APK plaats. Daaraan deden 63 imkers mee met gezamenlijk 525 bijenvolken. Daarvan waren er eind maart nog 495 in leven. Tijdens de apk-check in november werd ca. 1 op de 10 volken als zwak gekenmerkt. Onder deze groep zwakke volken was de wintersterfte aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de totale groep. Van het totaal werden eind oktober vorig jaar nog 10 volken verenigd. Daarmee blijft de sterfte onder de 7%!

Later in het jaar volgen meer uitslagen, waaronder de resultaten van het grensoverschrijdend onderzoek van COLOSS.

Het lage wintersterftecijfer van dit jaar wil niet zeggen dat het eind van de sterfteproblemen bij bijen in zicht is. Bijenvolken hebben te kampen met verschillende factoren die hun gezondheid beïnvloeden. Veel genoemde factoren zijn de varroa-mijt, pesticiden en een beperkt voedselaanbod.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,