RSS

Stop medewerking aan illegale NSA-praktijken

GroenLinks wil dat de regering scherpe eisen gaat stellen aan informatie die verkregen wordt van buitenlandse inlichtingendiensten. Nederland moet niet langer meewerken aan gegevensuitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten, als er grote onduidelijkheid bestaat  over of de verkregen informatie via mensenrechtenschendingen is verzameld.

Dat zal Tweede Kamerlid Linda Voortman woensdag voorstellen in het Kamerdebat over de NSA. In een recent rapport adviseert de Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) de AIVD en de MIVD om opnieuw te beoordelen of het vertrouwen dat sommige buitenlandse diensten mensenrechten respecteren en handelen binnen de eigen nationale regelgeving wel terecht is.

Voortman wil dat Nederland niet meewerkt aan het uitwisselen van gegevens met bondgenoten, als er onduidelijkheid bestaat of deze  zijn verkregen na mensenrechtenschendingen. Nu gebeurt dat altijdwel; Nederlandse inlichtingendiensten gebruiken informatie van bondgenoten, in het vertrouwen dat het met de mensenrechten wel goed zit.

Voortman: “De praktijken die Amerikaanse inlichtingendiensten toepassen om informatie te verzamelen kunnen niet door de beugel. Een land waarvan de inlichtingendiensten doen aan waterboarding of het afluisteren van Europese regeringsleiders moet je niet op de blauwe ogen vertrouwen. Daarom willen wij bij afspraken over gegevensuitwisseling meer zekerheid over de wijze waarop informatie is verkregen. Ons land moet niet bijdragen aan illegale NSA-praktijken.”

Daarnaast wil Voortman dat er met bondgenoten afspraken worden gemaakt over de inzet van gegevens die Nederlandse inlichtingendiensten aan bondgenoten verstrekken. Voortman: “Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat Nederlandse veiligheidsdiensten indirect mee werken aan illegale drone-aanvallen.”

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,