RSS

Landbouwgif eindelijk uit schappen van tuincentra

wo, mrt 12, 2014

Wetenschap en Natuur

Vanaf eind 2015 mag het gevaarlijke landbouwgif glyfosaat niet langer aan particulieren verkocht worden. Glyfosaat is een bestanddeel van RoundUp, dat ook aan particulieren wordt verkocht als onkruidbestrijder. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een motie van Partij voor de Dieren, die de verkoop van glyfosaat aan particulieren verbiedt.

Glyfosaat wordt in toenemende mate in verband gebracht met gezondheidsproblemen als onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, aantastingen van het zenuwstelsel, ziekte van Parkinson en andere ernstige ziekten. Naast de gezondheidsrisico’s voor de mens leidt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bovendien tot verlies van biodiversiteit en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater.

Al in 2011 heeft de Tweede Kamer gevraagd om een totaalverbod op het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw. Want ook gemeenten gebruiken het gif bij hun onkruidbestrijding en zelfs voor particulieren is het bestrijdingsmiddel overal te koop. In strijd met de wens van de Kamer maakte het kabinet echter allerlei uitzonderingen op het gevraagde verbod. Zo mochten particulieren middelen met glyfosaat wel gebruiken in hun tuin, maar niet op hun terras. Onduidelijk, oncontroleerbaar en ook onverantwoord, gezien alle risico’s voor gezondheid en milieu.

Nu de motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen moet het kabinet bestrijdingsmiddelen met glyfosaat, zoals het veelverkochte RoundUp, alsnog uit de schappen halen. PvdA, CU, 50+, GroenLinks, SP en PVV steunden de motie van Ouwehand, die zij indiende samen met Gerard Schouw (D66).

Esther Ouwehand: “Landbouwgif wordt in publieksvriendelijke verpakking volop aan particulieren verkocht. In tuincentra wordt RoundUp aangeprezen alsof het ongevaarlijk is, maarde argeloze consument heeft geen idee wat de risico’s van dit spul werkelijk zijn. Vooral kinderen zijn gevoelig voor deze giftige stoffen en zouden er dus niet aan mogen worden blootgesteld.”

De Kamer neemt onder aanvoering van de Partij voor de Dieren steeds vaker stelling  tegen landbouwgif. Zo steunde de Kamer moties van Esther Ouwehand voor een verbod op neonicotinoïden, gifstoffen die zorgen voor massale bijensterfte. Ook worden op aandringen van Partij voor de Dieren maatregelen getroffen om landbouwgif aan banden te leggen ter bescherming van omwonenden. Haar pleidooi hiertoe werd onlangs onderstreept door de Gezondheidsraad.

Veel mensen maken zich zorgen over het gebruik van glyfosaat in hun woonomgeving. Dat blijkt uit tientallen meldingen hierover bij Gifklikker.nl, het meldpunt dat de Partij voor de Dieren en  stichting Bollenboos in april vorig jaar lanceerden. De Gezondheidsraad roemde dit initiatief omdat burgers die zich zorgen maken over gifgebruik in hun buurt tot dan toe nergens terecht konden met hun klachten.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,