RSS

Overheden kunnen nu bewust kiezen voor eerlijke handel

Onlangs heeft het Europees parlement ingestemd met nieuwe Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen die het eenvoudiger maken om fair in te kopen.

Overheden in heel Europa kunnen door deze wet een bewuste keuze maken voor eerlijk verhandelde producten, naast andere duurzaamheidseisen. De nieuwe wet bevestigt de richting die het Europese Hof van Justitie in de zaak “Provincie Noord-Holland’ heeft ingezet. In de uitspraak van deze zaak, die in 2012 speelde, werd duidelijk dat inkopers bij openbare aanbestedingen extra punten mogen toekennen voor producten die voldoen aan de criteria van eerlijke handel. De mogelijkheid om naast milieu ook sociale aspecten mee te nemen is een grote stap voorwaarts.

EU Commissioner Michel Barnier: “I have always said I believe in open borders. But trade has to be both free and fair. The two words must go together. That is the condition for successful and accepted globalisation which is genuinely in the interest of all, and in particular the poorest.”

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,