RSS

EU besluit over CO2 norm auto’s vertraagde reuzenstap

Natuur & Milieu ziet de nieuwe norm voor CO2 uitstoot van auto’s, waar de Europese Raad zojuist mee heeft ingestemd, als een flinke stap in de goede richting. De norm houdt in dat 95% van alle nieuwe auto’s in 2020 95 gr/km Co2 mogen uitstoten. Het jaar daarop (2021) geldt deze norm voor 100% van alle nieuw verkochte auto’s.

‘Dit is een afzwakking van de norm waarover in juni dit jaar is gestemd. Deze afzwakking kost de Europese automobilisten 25 miljard extra aan brandstof vanaf 2020. Ook wordt er 50 ton meer CO2 uitgestoten. Toch is deze nieuwe norm een flinke stap voorwaarts. Van 130 gr/km in 2015 naar 95 gr/km in 2021,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit van Natuur & Milieu.

Dwarsligger Duitsland
Onder druk van de Duitse auto-industrie is de besluitvorming rondom verlaging van de norm meerdere malen uitgesteld dit jaar. De Duitse fabrikant BMW schonk bijvoorbeeld 700.000 euro aan de partij van Angela Merkel om haar onder druk te zetten tegen lagere normen te stemmen. De BMW-lobby boekte groot succes: eerdere voorstellen over verlaging van de norm werden verworpen. ‘De belangen in de Duitse auto-industrie gingen klaarblijkelijk voor op brandstofbesparing, nieuwe banen en het milieu,’ aldus Maarten van Biezen. Het huidige voorstel is een lichte afzwakking van het oorspronkelijke voorstel: in 2020 moet 100% van het nieuwe wagenpark 95 gr/km CO2 uitstoten. Desalniettemin is dit voorstel een stap in de goede richting. Doordat het voorstel is afgezwakt zal het echter moeilijker worden om de doelstellingen uit het SER-energieakkoord met betrekking tot CO2-reductie te behalen.

Tot 83 biljoen brandstofbesparing
Verlaging van deze norm levert tot 1,1 miljoen banen op en bespaart Europa 58 tot 83 biljoen aan brandstofkosten. Zuinigere auto’s verminderen daarnaast onze afhankelijkheid van fossiele energie.  Gemiddeld is de individuele automobilist € 500,- minder aan brandstofkosten kwijt als de norm wordt verlaagd naar 95 gr/km in 2020. Ten opzichte van de gemiddelde auto die nu op de weg rijdt is het verschil € 1500,- per jaar, blijkt uit een rapport van de ICCT.

Verbeterde testcyclus
Na dit besluit moet hard worden gewerkt aan de tijdige introductie van een verbeterde testcyclus zodat het geteste verbruik aansluit bij het verbruik in de praktijk op de weg. Momenteel lopen de verschillen tussen testgebruik en praktijkgebruik steeds verder op. Ook dient verder onderhandeld te worden over verdere reductie van de norm na 2020. Deze zou richting 70 – 80 gr/km in 2025 moeten gaan.

Minder CO2 uitstoot in verkeer noodzakelijk
Verduurzaming van de vervoersector is zeer noodzakelijk. Momenteel maakt de CO2 uitstoot van het verkeer over de weg 23% uit van de totale CO2 uitstoot. Ambitieuze Europese regelgeving voor de uitstoot van auto’s is de meest effectieve manier om de grootste CO2 uitstoot te reduceren.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reacties

  1. Gerard:

    Ondertussen stoten de motoren die ontwikkeld zijn om aan die CO2 eis te voldoen 1000! keer zo veel fijnstof uit.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?