RSS

Kabinet en ‘groenbanken’ willen ‘Green Deal’ voor duurzame energie projecten

Kabinet en ‘groenbanken’ willen met ‘Green Deal’ de financierbaarheid verhogen van duurzame energieprojecten die tot op heden lastig financierbaar waren. Zij richten daarom samen een expertisecentrum op waar technische kennis en kennis van financiering bij elkaar worden gebracht.

Het beoogde resultaat hiervan is dat overheid en bedrijfsleven obstakels kunnen wegnemen om de ‘dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal te benutten’. Groenbanken verstrekken leningen met geld van groene spaarders en beleggers die specifiek hun geld in een duurzame economie willen investeren.

Concurrentievermogen
‘Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig het concurrentievermogen van onze economie te versterken en de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen,’ zo staat in de Green Deal. ‘Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk te maken.’

Nieuwe technologieën
Deze Green Deal vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei dat het kabinet op 6 september j.l. heeft gesloten met enkele tientallen maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken. Financiering wordt vaak genoemd als knelpunt om duurzame energie- en energiebeparingsprojecten te realiseren. Het gaat daarbij om nieuwe technologieën (bijvoorbeeld aardwarmte en grond- en afvalprojecten) waarvoor nog geen algemene marktacceptatie bestaat.

Kennis delen
Verstrekkers van groene financieringen hebben behoefte aan technische projectinformatie ten aanzien van geselecteerde technologieën die in een ontwikkelfase verkeren. Deze informatie kan door de overheid, in casu het Agentschap NL aan de groenbanken worden geleverd. De groenbanken zullen op hun beurt kennis delen over de financierbaarheid van dergelijke projecten. Ook financiële bundeling van kleine maar kansrijke projecten kan ertoe leiden dat banken en andere financiers eerder bereid zijn te participeren.

Samenwerking tussen banken en overheid kan barrières zoals trage vergunningverlening slechten en gezamenlijke financiering mogelijk maken.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?