RSS

Economie en natuur hand in hand in natuurakkoord

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. Economie en natuur gaan hand in hand in de overeenstemming. De aanleg van nieuwe natuurgebieden is goed voor de werkgelegenheid.

Economische bedrijvigheid die samenhangt met de aanleg van de nieuwe natuurgebieden levert volgens staatssecretaris Sharon Dijksma elk jaar 1.000 tot 1.500 arbeidsplaatsen op. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde natuurpact (pdf).

Breed gedragen overeenstemming
Het Natuurpact is met de provincies opgesteld, want zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland. Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het natuurbeleid. Het is daarom van groot belang dat de provincies met de belangrijke maatschappelijke organisaties afspraken hebben gemaakt over de realisatie en het beheer van het robuuste natuurnetwerk.

De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte worden met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) weggenomen. Daarmee zijn 40.000 extra banen gemoeid. De door het rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 €800 miljoen beschikbaar en daarna structureel €200 miljoen per jaar.

Robuust natuurnetwerk
Staatssecretaris Dijksma: ‘Er worden met dit natuurakkoord forse stappen gezet naar een robuust natuurnetwerk. Een goede balans tussen bescherming van de natuur en voldoende ruimte voor economische ontwikkeling is de basis voor een welvarende samenleving en voor duurzame economische groei. Alleen met steun van de bewoners, gebruikers en met maatwerk kan de kwaliteit van de natuur worden verbeterd.’

Er komen extra hectares natuur bij, waardoor het natuurnetwerk robuuster wordt. Naast aankoop van nieuwe gebieden worden ook de al eerder gekochte gronden ingericht voor natuur. In 2027 moet er bij elkaar 80.000 ha nieuwe natuur zijn ontstaan. Er worden belangrijke natuurverbindingen tot stand gebracht. Dat gebeurt onder meer met natuur langs de vele grote en kleine rivieren en beken die Nederland rijk is. Zo ontstaat een groen en blauw natuurnetwerk.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?