RSS

Brabant op weg naar 3.000 laadpunten

Elektrisch rijden is van belang voor een gezonde en duurzame toekomst. Brabant heeft de afgelopen jaren een internationale koploperspositie weten in te nemen op het gebied van Elektrisch Rijden. Brabant wil deze positie vasthouden. Een goede laadinfrastructuur is daarvoor van groot belang.

De provincie Noord-Brabant heeft in 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk over het stimuleren van elektrisch rijden en de realisatie van 3000 laadpunten in Brabant. Hierover zijn aanvullend bestuurlijke afspraken gemaakt met de vijf grote gemeenten in Brabant, BrabantStad. De plaatsing van deze laadpunten loopt op schema. Zeker als het gaat om laadpunten die horen bij huizen, bedrijven, winkels en parkeergarages komt de markt op gang.

Echter, e-rijders zonder oprit, die geen laadpunt in de buurt hebben, kunnen momenteel nergens terecht met een aanvraag voor een laadpunt in hun straat (een zogeheten openbaar laadpunt). Hiervoor starten de provincie Noord-Brabant en Enexis een nieuw project, eerst in Brabantstad, later ook in de rest van de provincie.

600 nieuwe openbare laadpunten
De provincie wil in Brabant in 2013-2014 600 nieuwe openbare oplaadpunten realiseren voor elektrische auto’s, als vervolg op de resultaten van de netbeheerders en de stichting e-laad. Deze zomer start de provincie een Europese aanbesteding voor de eerste 100 laadpunten van dit project, de eerste laadpunten worden dit jaar geplaatst.

Wethouder Helms, Eindhoven: ‘Met dit project kunnen de vijf grote Brabantse gemeenten blijven voldoen aan de groeiende vraag naar openbare laadpunten. In Brabant werken wij op deze manier samen aan een uniforme aanpak van laadinfrastructuur en ontstaat er ruimte voor innovatie. Voldoende laadpunten zijn van groot belang, omdat die de mogelijkheid bieden om meer elektrische kilometers te maken.’

Provincie verbindt gemeenten, netbeheerders en marktpartijen
De provincie draagt met dit project bij aan een meer rendabele businesscase voor laadinfrastructuur en ondersteunt de verdere groei van elektrisch rijden. Hierbij richt de provincie zich op drie aspecten:

1. verbeteren van samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders en markt
2. innovatie van infrastructuur
3. ontwikkeling van de parkeer en laad-diensten

Brabant verwacht dat de ervaringen die hier de komende jaren worden opgedaan een positieve bijdrage leveren aan de nationale dialoog over het realiseren van de openbare laadinfrastructuur in heel Nederland.

Gedeputeerde Bert Pauli: ‘Bij een ontwikkeling als elektrisch rijden is het belangrijk om te blijven investeren in innovatie. Door samen te werken met de markt, kennisinstellingen en overheden kunnen we deze ontwikkeling in goede banen leiden en daarbij gelijktijdig groene economische groei mogelijk maken. Voor elektrisch rijden willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om deze markt te helpen opstarten. Vanuit de overheid dragen wij ons steentje bij door de samenwerking slim vorm te geven, te komen tot gestroomlijnde processen van aanvraagverwerking en door te zorgen voor geschikte financiële randvoorwaarden.’

Samen aan de slag voor 3.000 laadpunten
Om de ontwikkeling van nieuwe energie, laad en parkeerdiensten te ontwikkelen waarmee het resterende deel van 3000 laadpunten mogelijk wordt gemaakt nodigt de provincie op 23 oktober, tijdens de Dutch Design Week, mensen uit om samen nieuwe initiatieven te starten.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?