RSS

Doorbraak voor duurzame visserij in Europa

Er is een grote stap naar duurzame visserij gezet. Onlangs zijn het Europees Parlement, de Europese Commissie en de visserijministers van de EU-lidstaten tot een akkoord gekomen over een nieuw Europees visserijbeleid. Dit nieuwe nieuwe beleid belooft de visstanden te herstellen en de kleinschalige visserij te steunen.

In het nieuwe visserijbeleid staan belangrijke afspraken over de verduurzaming van de sector. Voor het eerst krijgen duurzame vissers voorrang bij het verdelen van de hoeveelheid vis die gevangen mag worden in een bepaald gebied. Het is wel zaak dat er met goede definities wordt gewerkt als het gaat om het aanduiden van wat precies duurzame visserij is.

Het akkoord is een eerste stap in het duurzaam en economisch hervormen van het visserijbeleid. Jarenlang hebben de Europese visserijministers visquota vastgesteld die veel hoger lagen dan wetenschappelijk aanbevolen. Dankzij het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement voor het eerst medezeggenschap. Dat heeft het akkoord sterk beïnvloed.

Gerbrandy: “Eindelijk geen koehandel meer tussen de ministers, maar een breed gedragen akkoord gericht op duurzame en economische vooruitgang. In het verleden was dit voor mij hét voorbeeld van ondemocratisch handjeklap en achterkamertjespolitiek. De korter termijnbelangen van vissers voerden de boventoon, in plaats van de bredere belangen van 500 miljoen burgers. Die trend is eindelijk doorbroken.”

Einde aan overbevissing
Bijna 90% van de Europese wateren is overbevist. Het nieuwe beleid bevat een bindend doel om overbevissing te beëindigen, deels per 2015, in zijn geheel uiterlijk in 2020. Bijvangst van de pelagische visserij mag niet meer worden teruggegooid. Ook wordt er gewerkt aan lange termijn plannen voor elke visserijtak om de visbestanden op een hoger niveau te tillen. Dat herstelt de maximaal duurzame opbrengst.

“Ik ben realistisch, we zijn er nog lang niet. Dit is geen perfecte deal, het is wel een enorme stap in de goede richting. De nationale visserijministers hebben tot het laatst hun oude spel doorgezet, maar uiteindelijk heeft grote druk van het Europees Parlement toch voor een doorbraak geleid. Democratie werkt! Ook in Europa,” aldus de D66′er.

Fish for the Future
Gerbrandy zet zich al sinds 2009 in voor een grondige herziening van het beleid zodat er een einde komt aan de overbevissing en de visserijsector op termijn meer zekerheid heeft. Hij doet dit vooral als vicevoorzitter van de “Fish for the Future” groep van Europarlementariërs.

De afgelopen jaren heeft Greenpeace zich continu ingezet voor een zo progressief mogelijk visserijbeleid. Zo hebben ze laten zien hoeveel belastinggeld er naar industriële supertrawlers gaat. Daarnaast voerden ze actie in West-Afrikaanse wateren tegen Europese supertrawlers die vis wegvangen ten koste van de lokale kustgemeenschappen. Tot slot hebben ze zich samen met kleinschalige, duurzame vissers uit heel Europa hard gemaakt voor een duurzaam Europees visserijbeleid. En met succes, dus!

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , ,

Reacties

 1. Maria Evers:

  Nog steeds ontgaat mij het nut van: ‘Bijvangst van de pelagische visserij mag niet meer worden teruggegooid.’ De helft van de nu teruggegooide vis, leeft verder en groeit op tot volwassen vis, de anderen die het niet halen dienen als voedsel voor anderen zeedieren.

 2. Robert:

  Als bijvangst die meegenomen word alleen maar gebruikt gaat worden voor vismeel
  vind ik het ook niet kloppen.Daar is een hoeveelheid procent ook gewoon geschikt voor als consumptie.Vissers doen er tenslotte dag en nacht hard hun best voor om dat op jullie bord te krijgen.Als je kijkt naar de Jaren tachtig werd veel mooie Kabeljauw terug gegooid ( En nog ).
  Waar niets meer van blijft leven.Dat gaat toch in tegen je natuur.
  Ze zouden alle maatsevis die ze vangen op dat moment gewoon moeten aanlanden.
  Wat het ook is voor consumptie.Met een Maximum Besomming per week Berekend per
  Schip.En de rest gewoon terug gooien.Een hoeveelheid procent blijft leven de rest word opgegeten aan de oppervlakte door zeevogels en op de bodem door je weet wel wie !.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?