RSS

Mooi Nederland: eerste stap naar goede natuurwet

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen en te herstellen.

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland (pdf) is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen en te herstellen.

Pleidooi voor Natuurnetwerk
De groene organisaties zijn vooral te spreken over de voorstellen die Mooi Nederland doet om natuurgebieden en waardevolle landschappen bij wet te beschermen. Het vergroten en verbinden van gebieden wordt eindelijk wettelijk verankerd. En het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur wordt terecht alsnog en in zijn geheel gerealiseerd.

Alleen jagen om schade te bestrijden en voor populatiebeheer
Mooi Nederland stelt verder voor om jacht alleen nog in te zetten in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer. De groene organisaties steunen het voorstel om de nationaal geldende wildlijst en daarmee de plezierjacht af te schaffen. Ook zijn de groene organisaties erg blij dat de intrinsieke waarde van natuur, inclusief in het wild voorkomende dieren, als een algemeen beginsel wordt gezien, en dat de nadruk wordt gelegd op het voorkomen van de introductie van exoten. Bovendien juichen zij het toe dat rust, stilte en ruimte blijvend worden beschermd.

Kabinet nu aan zet
De sector kijkt reikhalzend uit naar het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma. ,,Wij zijn van oordeel dat juist nu het moment is om natuurwaarden de bescherming te geven die zo nodig is. Om te laten zien dat Nederland zo beschaafd is als het zegt te zijn, om te laten zien dat het ons ernst is met de Europese en internationale afspraken, om keuzes te maken waar natuur én economie beter van worden en om natuurwaarden en soorten die juist voor Nederland zo bijzonder zijn, te blijven beschermen. Mooi Nederland vormt een goede aanzet daartoe,” aldus Teo Wams directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten namens ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties waaronder De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, Vogelbescherming, Waddenvereniging, stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna, de Dierencoalitie (van 22 dierenwelzijnsorganisaties waaronder Wakker Dier en Stichting AAP), Soortenbescherming Nederland, stichting RAVON, stichting FLORON, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, EIS-NL, Faunabescherming en Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM).

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reacties

 1. thomas_van_h:

  Wat betreft de jacht is dit plan verschrikkelijk. Er worden zonder enige onderbouwing met cijfers zomaar een besluit genomen.

  De ‘plezierjacht’ wordt afgeschaft staat er. Hoeveel plezierjachten zijn er in Nederland? Nul! Totale kolder.

  Als dit doorgaat moet een jager die een duif wil schieten eerst een beheerplan indienen bij een faunabeereenheid (bestaande uit “vertegenwoordigers van alle belanghebbende maatschappelijke partijen”), wat vervolgens goedgekeurd moet worden door de Provincie. Snel en adequaat handelen wordt onmogelijk gemaakt. Welkom bij bureaucratie Mooi Nederland, waar iedereen wordt betutteld.

  Ook gaat dit enorm veel geld kosten. Alleen al de vergaderingen van al die staatslagen die moeten beslissen over een beheerplan kost veel geld. Dan ook nog een keer de schade die wordt geleden door boeren en vergoed wordt met belastinggeld gaat ook veel geld kosten.

  Het is allemaal zo ondoordacht en ronduit achterlijk.

 2. Guido:

  http://www.nu.nl/politiek/3383699/veiling-natuur-slechts-topje-van-ijsberg.html

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?