RSS

Zonne-energie groeit veel sterker dan verwacht

Zonne-energie wordt steeds populairder in Nederland. Eind 2012 stond in Nederland 260 MW aan zonnestroom geïnstalleerd, dat is een verdubbeling ten opzichte van eind 2011.

Dit blijkt uit een onderzoek van een groep Nederlandse bedrijven en organisaties, verenigd in het Nationaal Actieplan Zonnestroom, onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA, uitgewerkt in een Nationaal Actieplan Zonnestroom (pdf) en een Visiedocument Nationaal Actieplan Zonnestroom (pdf).

De forse groei van zonnestroom is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen en het in toenemende mate wegvallen van barrières voor consumenten om zelf zonnestroom op te wekken. Zo is begin 2013 voor naar schatting 60% van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven, waaronder zelfstandigen, het keerpunt bereikt dat het – zonder subsidie – financieel voordeliger is om elektriciteit op te wekken met eigen zonnepanelen dan elektriciteit van een leverancier te betrekken.

Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder de subsidie die sinds juli 2012 beschikbaar is.

Banen
Het belang van zonne-energie voor de Nederlandse economie zal de komende decennia aanzienlijk toenemen. In 2020 stijgt het aantal voltijdsbanen in de Nederlandse zonne-energiesector tot circa 10.000 en in 2050 tot ongeveer 40.000. Eind 2012 bedroeg dat aantal circa 1.500.

Ook het geïnstalleerd vermogen aan zonnestroom zal exponentieel groeien tot minstens 4.000 MW (megawatt) in 2020. Het plaatsingspotentieel voor de lange termijn bedraagt 100.000 MW. Ter vergelijking: een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een vermogen van circa 900 MW.

“Het is opmerkelijk dat de ontwikkeling van zonnestroom in Nederland sinds eind 2011, toen het Nationaal Actieplan Zonnestroom voor het eerst uitsprak dat 4.000 MW geïnstalleerd vermogen aan zonnestroom in 2020 haalbaar zou zijn, veel sneller verloopt dan verwacht”, aldus Prof. Dr. Wim Sinke, zonne-energiespecialist van ECN en directeur van het ‘Topconsortium Kennis & Innovatie Zonne-Energie’. “We kunnen nu gerust stellen dat deze 4.000 MW zonnestroom in 2020 een conservatieve doelstelling is geweest.”

Decentralisatie
De sterke toename van zonne-energie in Nederland past bij de trend dat elektriciteit steeds meer decentraal wordt opgewekt, bijvoorbeeld door tuinders of buurtbewoners. Zowel particuliere als zakelijke consumenten zullen de komende jaren in toenemende mate profiteren van goedkope zonne-energie. De verwachting is dat zij steeds meer zelf investeren in zonne-energie door gezamenlijk initiatieven te ontplooien en te delen in lokaal opgewekte zonnestroom. Dit zal zonne-energie op den duur toegankelijk maken voor alle gebruikersgroepen.

Voor grootschalig gebruik van zonne-energie is het belangrijk dat huurders dezelfde mogelijkheden krijgen om zonne-energie te gebruiken krijgen als woningeigenaren. Daarnaast is het vanwege de sterke groei van zonne-energie van belang om de kwaliteit van zonnestroominstallaties scherp in het oog te blijven houden. Het meest effectieve middel hiertoe is een ketenbenadering waarbij niet alleen acht wordt geslagen op de zonnepanelen zelf en bijbehorende apparatuur zoals omvormers, maar ook op de fabrikant, de leverancier, de installatie en het onderhoud.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?