RSS

Natuurorganisaties pleiten voor nieuwe natuurwet

Ruim veertig natuurorganisaties pleiten vandaag voor een nieuwe natuurwet, aangezien het kabinet-Rutte is gevallen, en presenteren in Den Haag een tienpuntenplan voor een ‘goed natuurbeleid’. Daarbij is het in ere herstellen van de groene verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de ruggengraat van de natuur in Nederland, een van de speerpunten.

Demissionair staatssecretaris Bleker heeft het aaneenschakelen van natuurgebieden juist stopgezet wegens bezuinigingen. Uit het wensenlijstje dat de natuurorganisaties hebben opgesteld, blijkt dat zij ervan uitgaan dat aan het tijdperk-Bleker een einde komt.

Planten en dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden, stellen ze. Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang.

Nieuwe Natuurwet
Er moet volgens de organisaties ook een nieuwe Natuurwet komen die een alternatief biedt voor die van Bleker. Nu het kabinet-Rutte demissionair is, belanden zijn plannen waarschijnlijk in de ijskast. Ook de voorgenomen decentralisatie van het natuurbeleid staat weer ter discussie.

Deze decentralisatie ging wel gepaard met stevige bezuinigingen. In veel provincies kwam het akkoord echter op losse schroeven te staan. Ook uit het akkoord tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks blijkt dat een deel van de aangekondigde bezuinigingen (600 miljoen euro) die Bleker voor ogen had,  wordt teruggedraaid.

Volgens de organisaties is daarom nu een nieuwe natuurbeschermingswet nodig. “De nieuwe wet moet verzekeren dat we zorgvuldig omgaan met alle waardevolle natuurgebieden en landschappen in Nederland.”

De plannen zijn mede-ondertekend door Natuurmonumenten (730.000 leden) en het Wereld Natuur Fonds (910.000 leden).

De tien wensen van de natuurorganisaties op een rij.

1. Nieuwe Natuurwet
De nieuwe wet moet verzekeren dat Nederland zorgvuldig omgaat met waardevolle natuurgebieden en landschappen. Een duidelijke begrenzing van stad en land voorkomt verdere versnippering.

2. Bescherm plant- en diersoorten
De Nederlandse natuur kent een enorme rijkdom aan plant- en diersoorten van nationaal en internationaal belang. De moeten volgens internationale verdragen actief worden beschermd.

3. Verbind natuurgebieden
Planten en dieren moeten zich in Nederland kunnen verspreiden. Het realiseren van een Ecologische Hoofdstructuur (728.500 hectare) heeft de hoogste prioriteit.

4. Bescherm waternatuur
Nederland heeft met de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse Delta unieke natuur van mondiaal belang in huis, die zeer kwetsbaar is. Daarom moet het menselijk gebruik van deze gebieden volledig duurzaam worden. Delen van de Noordzee moeten worden gesloten voor visserij.

5. Breng de natuur van het boerenland terug
Door de intensivering van de landbouw is het Nederlandse platteland eentonig geworden. Het boerenland moet weer natuurlijker worden.

7. Bescherm de tropische natuur
De natuur van de Nederlands-Caribische eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire kent veel unieke en onvervangbare soorten planten, dieren en ecosystemen. Nederland is volgens verdragen verantwoordelijk voor bescherming van deze natuur.

8. Stop de plezierjacht
Het doden van dieren is in beginsel niet toegestaan. Doden vindt alleen nog plaats bij risico’s voor de (lucht)verkeersveiligheid en volksgezondheid. Schaf de wildlijst af.

9. Vergroen de stad
De meeste Nederlanders wonen in een stedelijke omgeving. Natuur in de stad beschermt ze tegen warmte en fijnstof, helpt als waterberging en verbetert de kwaliteit van leven. Daarom moeten steden voldoende groene ruimte scheppen.

10. Geef kind recht op natuur
Kinderen moeten kunnen ervaren hoe leuk en waardevol natuur kan zijn. Natuureducatie en goed bereikbare natuur zijn van groot belang.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?