RSS

Zwitserse overheid erkent in een baanbrekend rapport de werking van homeopathie

De Zwitserse overheid heeft een lange en erkende traditie van neutraliteit, en om die reden mogen de verslagen van deze overheid over omstreden onderwerpen wellicht serieuzer bekeken worden dan die van de overheden die sterker beïnvloed worden door economische en politieke ontwikkelingen.

Gezien het feit dat twee van de vijf grootste farmaceutische bedrijven van de wereld hun hoofdvestiging in Zwitserland hebben, zou men kunnen concluderen dat dit land een groot belang bij, en een voorkeur voor reguliere geneeskunde zou hebben. Maar een dergelijke veronderstelling is toch niet juist.

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.

Het onderzoek van de Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM) is niet alleen door de grote behoefte van zorggebruikers voor alternatieve geneeskunde tot stand gekomen, maar eveneens door het grootschalige gebruik hiervan door artsen. Ongeveer de helft van de Zwitserse bevolking heeft ooit een CAM behandeling ondergaan en waardeert deze behandeling.

Verder beschouwt ongeveer de helft van Zwitserse artsen de natuurlijke geneeswijzen als efficiënt. Misschien is wel het meest opvallende dat 85 procent van de Zwitserse bevolking wil dat natuurlijke geneeswijzen opgenomen wordt in de zorgverzekering. Het is daarom niet verrassend dat de meer dan 50 procent van de Zwitserse bevolking aan wie de vraag is gesteld, een ziekenhuis verkiest dat in natuurlijke geneeswijzen voorziet, boven een conventioneel ziekenhuis.

Begin 1998 heeft de Zwitserse regering besloten om de nationale gezondheidsverzekering te verbreden. Met als doel om enkele aanvullende alternatieve medicijnen in de verzekering op te nemen met inbegrip van homeopathische geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde, en neurale therapie.

Deze vergoeding was van tijdelijke aard terwijl de Zwitserse overheid ondertussen een uitgebreide studie naar deze behandelingen opstartte om te kijken of ze efficiënt en voordelig waren. De voorlopige vergoeding voor deze natuurlijke geneeswijzen is in 2005 beëindigd. Maar als resultaat van deze nieuwe studie begon het Zwitserse programma van de gezondheidsverzekering opnieuw homeopathie en alternatieve behandelingen te vergoeden.

In feite, als gevolg van een nationaal referendum met tweederde van de voorkeursstemmen voor het opnemen van homeopathie en een selecte groep alternatieve medicijnen in het Zwitserse nationale plan voor gezondheidsverzekering, is de alternatieve geneeskunde een onderdeel van de Zwitserse grondwet geworden. (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

Het rapport “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” van de Zwitserse overheid waarin onder andere de homeopathische geneeskunde  aan bod komt, is het meest uitvoerige overheidsrapport over dit onderwerp dat ooit is gemaakt. Dit verslag heeft niet alleen de essentie van het bewijsmateriaal van de dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische studies herzien, maar heeft hiernaast de effectiviteit in de praktijk, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van homeopathische geneeskunde geanalyseerd. Dit verslag heeft tevens een uitvoerige herziening van de  preklinische studies tot stand gebracht. (fundamentele fysisch-chemische studies, studies met plantengeneesmiddelen, ‘in vitro’ studies)

Dit rapport evalueerde ook de systematische beoordelingen, meta-analyses en epidemiologisch onderzoek. Dit brede overzicht is een voorzichtige evaluatie van de studies, zowel in termen van de kwaliteit van het ontwerp en functionaliteit (zogenaamde “interne validiteit”) als van de geschiktheid van beiden voor de manier waarop homeopathie normaal gepraktiseerd wordt (zogenaamd “externe validiteit”).

Het onderwerp van externe validiteit is van bijzonder belang omdat sommige wetenschappers en artsen met weinig of geen kennis van homeopathische geneeskunde, onderzoek op dit gebied verrichten. (sommige studies hebben een homeopathische medicijn getest dat zelden wordt gebruikt voor een bepaalde aandoening, terwijl andere studies medicijnen hebben gebruikt die normaal niet geïndiceerd zijn voor gebruik door specifieke patiënten).

Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… of simpelweg, de studie was een proefverkenning die resultaten van een nieuwe behandeling probeerde te evalueren. (Verkennende proeven van deze soort zijn niet bedoeld om homeopathie stelselmatig te bewijzen of te weerleggen maar enkel om die specifieke behandeling te evalueren voor een persoon met een specifieke aandoening.)

Na de beoordeling van het pre-klinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten) en specifieke mutaties in cellen of levende organismen. In het rapport staat ook dat 20 van de 22 systematische beoordelingen van klinisch onderzoek naar het testen van homeopathische medicijnen in elk geval een trend bespeuren ten gunste van homeopathie. (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

Het Zwitserse rapport vond een bijzonder sterke hoeveelheid bewijs om de homeopathische behandeling te steunen van de bovenste luchtwegen-infecties en van luchtwegen-allergieën. Het rapport noemde 29 studies over de bovenste luchtweginfecties en allergische reacties, waarvan er 24 positieve resultaten vermelden ten gunste van homeopathie.

Zes uit zeven gecontroleerde studies die homeopathische behandelingen vergeleken met conventionele medische behandelingen lieten zien dat homeopathie effectiever was dan de conventionele medische ingrepen. Al deze resultaten van homeopathische behandelingen kwamen zonder de gebruikelijke bijwerkingen die bij conventionele medische behandelingen wel optreden. Bij een evaluatie van alleen de willekeurige placebo gecontroleerde proeven, hebben 12 van de 16 studies positieve resultaten ten ondersteuning van homeopathie aangetoond. (Bron: Homeopathic.com)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reacties

 1. Hendrik Jan:

  Dit is heel goed nieuws! Het is te hopen dat de EU nu verder afziet van het marginaliseren van natuurlijke geneeswijzen, en dat de Nederlandse regering stopt met het saboteren van de verkoop van deze medicijnen.

 2. Marianne:

  Wat een geweldig nieuws! Zou nu eindelijk de kloof tussen regulier en complementair in Nederland gedicht kunnen worden?
  Het zal ook een enorme verlichting geven in de kosten voor de volksgezondheid, als -eindelijk- de politiek inziet wat de rest van de mensheid allang weet. En niet meer naar de die-hards van Big Pharma luisteren, die hun miljardenomzet in medicijnen zien dalen, als de mensen gezonder worden…

 3. peter:

  Kleine kritische noot Roche – Novartis – Syngenta. Zijn 3 grote famaceuten in Zwitserland. Die enorme winsten maken met homeopatie. Dus er is wel mogelijk sprake van een economisch belang voor Zwitserland.

 4. Amanda:

  Yes, fantastisch nieuws dit! Werd tijd! 🙂

 5. Ben Jansen:

  Zal de farmaceutische industrie leuk vinden……….en de vereniging tegen kwakzalverij (ofwel vóór de farmaceutische industrie)

 6. Saskia:

  Eindelijk, nu Nederland nog!

 7. anne:

  ja eindelijk! nog Belgie nog!!!!

 8. pieter:

  heksenjacht is altijd verdacht
  niet jouw leven telt
  maar geld geld geld

  de wortel van alle kwaad

  homeopathie werkt
  geloof hoop en liefde ook

  en kennen tevens geen bijwerkingen

 9. Monique Lindenberg:

  Ja als de regering echt geld wil besparen zullen ze alternatieve geneeswijze moeten gaan vergoeden en preventief meer gaan vergoeden zodat de medische kosten ten gevolge van symptoom bestrijden niet meer uit de pan zullen rijzen. Maar zorgen dat het voor mensen goedkoper is om in balans te willen en kunnen zijn

 10. Schlebaum Charles:

  Homeopathie is het genezen met enkele druppels zuiver water. Een medicament wordt opgelost in water. De oplossing wordt daarna in een aantal stappen van 1 op 10 verdund, en iedere keer wordt voor de verdunning de fles ritueel een aantal malen geschud. Omdat dat lastig is wordt de fles in een schudmachine geplaatst en daarna gewoon leeggegooid en opnieuw met water gevuld. De voorgeschreven verdunning is dan ook wel heel onzeker.

  De verdunningen worden aangegeven met een D nummer. D 10 is dan een verdunning van 1 op 10 miljard (de tiende macht van 10). Maar zelfs verdunningen tot D 200 zijn geen uitzondering. Het heelal bevat 10 tot de macht 75 moleculen, dus D 200 betekent 1 molecuul in 125 heelallen.

  Op zich is er weinig tegen homeopathie. Toen Hahnemann ermee begon was de reguliere geneeskunde volledig veranderd in agressieve therapieen, zoals aderlaten en purgeren. De uitdrukking ‘hij is dood genezen’ was dan ook populair. Door de onschuldige druppelthes van H kregen de patienten ten minste de kans vanzelf beter te worden.

  Een medicament dient onderzocht te worden in en dubbelblind onderzoek. Dus een groep patienten krijgt het medicament, een grope vergelijkbare patienten een placebo. Door de arts, die zelf niet weet wie het of het ander heeft gekregen, onderzoekt de patienten op verbetering. Als het aantal verbeteringen statistisch significant is wordt aangenomen dat het medicament werkt. Homeopathein weigeren absoluut aan zo een onderzoek deel te nemen.

 11. Oma:

  Flauwekul, Charles..intussen is aangetoond dat water een GEHEUGEN heeft waardoor er geen spoor vh middel aantoonbaar hoeft aanwezig te zijn in het water om werkzaam te zijn!
  Water leeft, reageert op emoties en heeft een geheugen, dat bewees Emoto.
  Je kan ook geen electriciteit zien maar je lamp werkt WEL als je de knop omdraait, nietwaar? Dus het licht bewijst dat electriciteit WERKT.
  Zo bewijst genezing dat homeopathie ook werkt!

  De heksenjacht tegen homeopathie en natuurlijke geneeswijzen heeft maar EEN doel: de woekerwinsten van farmaceutische giganten behouden door….de mensen ZIEK te houden; enkel de symptomen aan te pakken en zelfs door schadelijke bijwerkingen (die vaak erger zijn dan de kwaal!) dat geeft levenslange garantie op biljoenen inkomsten ten koste van de gezondheid van de hele wereldbevolking. En daar werken de (corrupte) overheden aan mee.

  Trouwens, je bent onwetend hoe homeopathie werkt: individueel en naargelang toestand van de gehele mens…er zijn geen 2 mensen die exact hetzelfde middel/middelen als “medicament” nodig hebben, dat is te sterk persoonlijk gebonden.
  Dat is het verschil tussen de reguliere geneeskunde en homeopathie: de reguliere geneeskunde behandelt enkel de symptomen (door ze te onderdrukken) terwijl homeopathie de oorzaak behandelt en oplost, daarom werkt homeopathie wel…de mensen genezen ermee…

 12. Maarten:

  En wat gebeurd er nu: Bayer heeft het eerste bedrijf al overgenomen dan homeopathie en fytotherapie maakt: Steigerwald. Sinds een paar dagen is de Nederlandse tak (Timm Health Care) ook in handen van deze reus. Zo zullen er nog veel volgen

 13. Jan:

  Beste “oma”, je ziet electriciteit misschien niet maar je voelt ze, gelukkig!, wel terwijl je het homeopathisch middel niet ziet, noch voelt noch… Je zal dus met betere argumenten moeten komen om mij ervan te overtuigen dat homeopathie geen … flauwekul is!

 14. Piet van Veghel:

  Hebben ze nu ook de $ 20.000.000.000 verdiend die een steenrijke Engelse miljardair uitgeloofd heeft voor diegene die aan kan tonen dat een homeopatisch medicijn werkt? Dat is dan iets anders als een geneesmiddel op basis van natuurprodukten, zoals thym b.v. al sinds mensenheugenis ingezet word als slijmoplossend middel bij luchtweg aandoeninbgen. In homeopathie moet je vooral Geloven. Zowel voor de reguliere als de homeopathische geneeskunde geld dat je ‘de zaak’ holistisch moet bekijken. Wat zijn de problemen en waar komen die vandaan? Dan gaat ervaring tellen; sinds ik heb gezien dat een paard mank kan lopen door slecht werk van een tandarts (vrijwel geen enkele dierenarts zou dit gevonden hebben), weet ik dat ervaring, tijd voor het onderzoek, goede ogen van de behandelende geneesheer (in dit geval dame) alles is. Wanneer het dak lek is komt het water niet altijd tevoorschijn op de lekplaats zelf.

 15. herman e van vuure:

  Ja, die wordt of is of was helemaal goed ! Nu worden onderzoekers er zelfs van beschuldigd – in dat uitgebreide artikel- dat ze met opzet op de een of andere manier alleen maar bezig zijn de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen. ! ! :: “” Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… “” Dit zou Kees van Kooten zo hebben kunnen willen formuleren – wat een formidabele on-zin. Er moet gehakt van gemaakt worden – hebben we tenminste weer te eten. In ieder geval is wel waar: water is gezonder dan alcoholische dranken of die met veel suiker. Eigenlijk geweldig nieuws: water is gezond ! Die farmaceutische conglomeraten gaan de waterbedrijven nog overnemen ! En aangezien water een geheugen heeft: misschien kunnen ze er meteen een goed werkende [eventueel spionerende ! ] soort computer van maken !!

 16. Lidy Niënhuis:

  Wat is dit geweldig nieuws om te lezen!!! En vooral dat dit in Zwitserland in het pakket wordt opgenomen. Het voornoemde stuk zou in de Tweede Kamer bij Volksgezondheid onder de neus gehouden moeten worden. Het is ook heel goed wat er bij homeopathie wordt gedaan. Er wordt gekeken naar de hele mens en niet alleen naar een klein deeltje. Er wordt aandacht gegeven aan het totaal!!! Dat vind ik zo goed, omdat ik ook gebruik heb gemaakt van de homeopathie!!! Laat dit vooral steeds doorgegeven worden!!! Weg met die troep, die dingen vaak alleen maar verergeren.

 17. Lidy Niënhuis:

  Ik dacht dat ik een reactie had geschreven. maar op de een of andere manier niet gelukt. Ik vind het geweldig nieuws om te lezen en dat dit in Zwitserland in het ziekenfondspakket wordt opgenomen. Zou bij ons ook standaard in het pakket mogen en dus bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt worden. Vooral na zo’n gedegen onderzoek. Bij homeopathie wordt gekeken naar de totale mens, je gaat naar de kern van de klacht. Geweldig vind ik dat! Laat dit steeds meer doorgegeven worden. Ik heb zelf ook gebruik gemaakt van de homeopathie en zal er ook weer gebruik van maken als het nodig is. Weg met die chemische troep die klachten alleen maar verergert.

 18. Hestel Tellus:

  Toen ik 14 was ging ik ten einde raad naar een homeopaat. Hij legde mij uit hoe het werkt. Dus zo, globaal: De stoffen, ofwel extracten van stoffen, die worden gebruikt zijn in pure vorm vaak giftig. Ze veroorzaken specifieke aandoeningen. Wanneer ze worden verdund (op alcohol meestal) worden sporen van die stof in de alcohol vastgelegd. Die sporen zetten het lichaam aan tot herstel van de aandoening. Vervolgens geneest het lichaam zich zelf.
  Wanneer je het medisch handboek van Dr. J. Voorhoeve leest (Homeopathie in de praktijk), dan vind je daar allereerst een verhandeling over de stoffen, die in de homeopathie worden gebruikt, en hun specifieke werking. Zo leer je wat die stoffen doen en zo weet je ongeveer welke stof je nodig hebt om een specifieke aandoening te genezen. Ongeveer, want er komt nog veel meer bij kijken. Waaronder ook een typeleer.
  Deze homeopaat heeft mij genezen. En nu, 40 jaar later, ben ik hem nog dankbaar. Diegenen die zo te keer gaan tegen homeopathie weten niet waar ze het over hebben.

 19. Johan Cramer:

  Tellus:
  Ik waardeer je uitleg over homeopathie. Maar nu ter zake: Wat mankeerde je nu precies toen je 40 jaar geleden naar de Homeopaat ging?
  Ik vraag dat omdat ik steeds wel juichende verhalen lees over genezen patienten, maar geen “hard facts”

 20. Stephan van de Mortel:

  Dit is fantastisch nieuws. Eindelijk iets positiefs.
  Ik zal deze boodschap naar vriend/innen doorsturen.

 21. Jos Visser:

  Ik zou dolgraag een kritische reactie willen plaatsen, bijvoorbeeld een link naar http://rationalwiki.org/wiki/Homeopathy_in_Healthcare:_Effectiveness,_Appropriateness,_Safety,_Costs, maar ik ga ervan uit dat dit door de commentatoren van deze site toch niet wordt goedgekeurd….

 22. PetraK:

  Dank je wel Jos Visser voor deze kritische noot. Altijd goed om te zien dat er kritisch gelezen wordt, los van het feit of homeopathie bij sommige mensen wel vruchten afwerpt en bij anderen niet (overigens net als in de reguliere farmacie)

 23. Erwin Libbrecht:

  Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM), niet alleen homeopathie. Een belangrijk verschil.
  De critici verwijzen steeds naar de verdunningen maar de best werkende geneesmiddelen komen van planten: aspirine, colchicine…
  Komaan Europa, doe er iets aan!

 24. Nico:

  Dat de mensen maar eens beginnen met gezonder te eten ipv alles verpakt en bewerkt te kopen in de winkels, de ziekteverzekering zou al een flink kunnen zakken in premies.

 25. Alan Henness:

  Completely wrong. See That ‘neutral’ Swiss homeopathy report

 26. Terry:

  Je vraag daar wil ik wel iets op zeggen. Er was een periode in mijn leven waarbij ik de totale beheersing over de sluitspieren kwijt was en mijn darmflora een absoluut drama. Dat had een enorme impact op mijn dagelijkse leven. Ontelbare pogingen met medicijnen en de daarbij behorende bezoeken aan mijn toenmalige huisarts leidden uiteindelijk tot niets meer dan zijn mededeling dat hij niets meer voor me kon doen. Mijn leven stortte finaal in met zo’n mededeling en dat ‘dwong’ me naar alternatieven. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk na maanden reageerde mijn lichaam langzaam op de homeopathische behandeling en een jaar later was niet alleen de darmflora hersteld maar ook de controle over de sluitspieren. Mijn huisarts stuurde me dus weg met het vooruitzicht me neer te moeten leggen bij het dragen van luiers terwijl de homeopaat me daar weer uitgehaald heeft. Dat is wat mij heeft overtuigd en nog steeds doet.

 27. Otto Ede Pool:

  Idd Alan Hennes. Een heel verhelderend commentaar achter die link. Dat door de lezers van Happynews waarschijnlijk niet gelezen danwel niet begrepen wordt.

  Lijkt me een goed idee dat happynews wordt gedwongen een corrigerend artikel te schrijven.

  Happynews: eindelijk bewijs: homeopathie werkt ECHT NIET. Dus we gaan allemaal veel minder geld uitgeven aan dure middeltjes die niet werken. Hoe hebben we ooit zo bijgelovig kunnen zijn….

 28. Jeroen Bentinck:

  Interessant! Toch heeft het mij helaas niet kunnen overtuigen..

  -ik zie nu dat mijn reactie wat uitgebreider is dan op deze website hoort normaal. Geeft blijk van dat het me boeit.-

  Het artikel op happynews lijkt geschreven door iemand die geen wetenschapper in de biologie is. Want toen ik (als bioloog) het stukje las dat “homeopathische hoge potenties specifieke mutaties in cellen teweegbrengen” ging het bij mij jeuken. Ik heb het originele artikel er dus maar eens bij gepakt en wat bleek; daar staat helemaal niks over mutaties.

  Verder staat er in het artikel dat de neutrale rol van Zwitserland wat zegt over de neutrale rol van de wetenschappers die dit onderzoek hebben gedaan. Dat is een ongegronde aanname. Oke, happynews is geen goede bron. Maar is het originele rapport dan wel bewijs dat homeopathie werkt? Daar lijkt het wel op als je het leest. http://homeopati.dk/uploads/Artikler/artikler%20om%20hom%C3%B8opatiens%20virkning/swiss%20report%202011%20english.pdf Totdat je er achter komt dat het originele rapport is geschreven door aanhangers van alternatieve geneeskunde, en gepubliceerd als een assessment door de overheid, terwijl deze dit nooit heeft erkend. Het zaakje stinkt. Hier is wat wetenschappelijk onderbouwd tegenlicht te lezen: http://www.zenosblog.com/2012/05/that-neutral-swiss-homeopathy-report/

  Homeopathie is het sterk verdunnen van een schadelijke stof en dan toedienen om het lichaam te helpen genezen. Men weet niet hoe homeopathie werkt, maar het schijnt dacht ik idd net zo goed, al dan niet beter dan een placebo te werken, maar ik heb nooit bewijs gezien dat het over het algemeen beter werkt dan reguliere medicijnen. Wat overigens een gevaarlijke aanname zou zijn! Er is volgens mij ook geen bewijs dat homeopathie werkt omdat het gaat om persoonlijk afgestelde behandelingen die dus niet te vergelijken zijn met standaard pillen van de regulieren medische wereld. Ik was dus verrast dat dit artikel mij vertelde dat de wetenschap opeens een manier had gevonden om de gepersonaliseerde behandelingen met homeopathische middelen te kunnen vergelijken met reguliere behandeling (middels gestandaardiseerde dubbel blinde tests). Volgens mij kan dat ook niet.

  Dan is er nog een verschil tussen homeopathie, neural therapy, phytotherapie en TCM, dat vaak over een kam wordt gescheerd. Er lijkt geen bewijs te zijn deze alternatieve geneeswijzen beter werken dan placebo’s, op phytotherapie na. Ik heb gemerkt dat phytotherapie vaak onder homeopathie word geschaald (zie ook het plaatje bij het artikel op happynews, of kijk op je potje homeopathische echinaforce, wat eigenlijk phytopatisch is). Er zijn dus voorbeelden van phytoterapie die beter werken dan placebo’s. Het lijkt mij dan ook logisch dat de overheid deze middelen wél zou moeten vergoeden.

 29. franny:

  Dit vind ik echt fantastisch, ikzelf en mijn gezin en mijn dieren gebruiken altijd homeopathie. ..

 30. Koppenol:

  En zo is het!

 31. Belle:

  Wij maar zoeken naar oplossingen in de cloud, maar we kunnen dus beter de zee als opslagcapaciteit gaan gebruiken. Als water geheugen heeft, kunt u dan aangeven hoeveel terrabyte per liter bijvoorbeeld? Dan weet mijn IT-afdeling of we genoeg hebben aan het Tjeukermeer of bijvoorbeeld onze zinnen moeten zetten op de Atlantische Oceaan.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?