RSS

Bruto Nationaal Geluk

Bruto Nationaal Geluk

Waaraan zie je of het goed gaat met een land? Aan het totale inkomen van de mensen die in een land wonen of aan de gezondheid van de mensen? Gebruiken we het BNP (Bruto Nationaal Product) als maat of het BNG, het Bruto Nationaal Geluk?

Bhutan, een boeddhistisch landje in het oostelijk Himalaya-gebergte, werkt met een boeddhistische economie: in plaats van te streven naar een zo hoog mogelijk Bruto Nationaal Product (BNP) streeft de regering van Bhutan naar een zo groot mogelijk BNG, oftwel Bruto Nationaal Geluk!

De gedachte achter het Bruto Nationaal Geluk is dat het vervullen van materialistische wensen niet per definitie leidt tot geluk. Welzijn, een gevoel van veiligheid, waardering, het vinden van emotionele en spirituele groei, zijn ook dingen waaruit duurzaam geluk is te halen.

Bruto Nationaal Geluk is een verruiming van het Bruto Nationaal Product, waarbij het milieu, de sociale waarden en het innerlijke geluk van de mens meegerekend worden. Bij Bruto Nationaal Geluk gaat het over welzijn in plaats van welvaart, en niet alleen over de materiële maar ook over de spirituele dimensie.

Deze zienswijze mag zich sinds enige tijd verheugen op internationale belangstelling. Ook westerse wetenschappers komen naar Buthan, ze zijn begaan met de koers die de wereldeconomie volgt en zoeken samen naar een alternatief.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?