RSS

Cook eilanden willen in 2020 volledig op duurzame energie draaien

De Cookeilanden willen in 2020 volledig zijn overgestapt op hernieuwbare energie. “Dat is ambitieus, maar niet onmogelijk”, zegt Henry Puna, premier van de Cookeilanden.

De Cookeilanden steken nauwelijks uit boven de zeespiegel en zullen overstromen als de uitstoot van broeikasgassen niet ingeperkt wordt. Door die uitstoot warmt de planeet op en smelten de ijskappen in de wereld.

De Cookeilanden bestaan uit vijftien kleine eilanden in de zuidelijke Grote Oceaan, verspreid over een gebied met de oppervlakte van India. De uitstoot van het land is ongeveer gelijk aan die van een Amerikaanse of Canadese stad met drieduizend inwoners.

Met het actieplan willen de Cookeilanden het eerste land ter wereld worden zonder CO2-uitstoot. Momenteel heeft het land weinig hernieuwbare energie en is het afhankelijk van buitenlandse hulp.

De Cookeilanden stoten maar weinig CO2 uit. Waarom dan deze stap naar een samenleving die volledig draait op hernieuwbare energie?

Henry Puna: “Statistisch gezien doet onze uitstoot er niet toe. Maar als volk willen we iets doen aan de klimaatverandering. Als het niet voor de wereld is, dan voor onszelf.

Bijna al onze energie komt uit olie. We geven de helft van ons nationale budget uit aan olie. Daardoor verlaten tientallen miljoenen dollars onze eilanden. Die miljoenen willen we in de plaatselijke economie houden. De Cookeilanders willen graag meewerken aan onze droom om het schoonste en groenste land in de wereld te worden. Op een dag zal de wereld willen weten hoe we dat bereikt hebben.”

Denkt u dat de internationale gemeenschap uiteindelijk overeenstemming zal bereiken over de  beperking van de uitstoot die nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 2 graden te houden?

“De realiteit is dat het erg traag gaat op internationaal niveau, terwijl we juist snel moeten handelen. We moeten de uitstoot nog in dit decennium onder controle krijgen. We leven op aarde onder verschillende omstandigheden en we hebben verschillende levenservaringen, maar we zijn allemaal onderdeel van Moeder Aarde en we moeten de verantwoordelijkheid delen om haar leefbaar te houden voor iedereen – niet voor een paar mensen.”

Maken de Cookeilanders zich zorgen over de klimaatverandering?

“De Cookeilanders hebben al te maken met een stijgende zeespiegel, verbleking van koraalriffen, frequentere en sterkere cyclonen, veranderingen in de neerslagpatronen en toegenomen kusterosie. We leven op land en zee, daar zijn we van afhankelijk voor ons levensonderhoud. Bij alles wat de natuur uit balans brengt, gaan bij onze mensen de alarmbellen af. De klimaatverandering bedreigt ons voortbestaan. Dat beseft iedereen heel goed.”

Waarom denkt u dit ambitieuze doel te kunnen halen?

“Onlangs was ik in Güssing, in Oostenrijk. In de jaren negentig was dat een arm stadje. Door volledig over te stappen op hernieuwbare energie kreeg de stad een compleet nieuw gezicht. Er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt en de inwoners zijn energieonafhankelijk. De stad trok ook nieuwe bedrijven aan uit de groene sector en ze werd een toeristische trekpleister.  Adviseurs uit Güssing komen naar de Cookeilanden om hun ervaringen te delen en ons te adviseren. Daar verwacht ik veel van.”

Uw land heeft weinig financiële reserves. Zijn de Cookeilanden financieel wel in staat om te doen wat Güssing heeft gedaan?

” Güssing is een kleine stad en wij zijn een klein land. Wat ik in Güssing geleerd heb, is dat bijna alles mogelijk is als er politieke wil is en de bevolking achter de plannen staat. We hebben op de Cookeilanden al een plan voor de bouw van een zonne-installatie met een capaciteit van 2 megawatt. We krijgen steun uit Japan en Nieuw-Zeeland en van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP).”

Welke obstakels moeten nog overwonnen worden?

“De technologie om al onze energie op te wekken, bestaat al. Maar de opslag is ook belangrijk. We moeten er daarnaast zeker van zijn dat de technologie gebruikt kan worden in geïsoleerde gemeenschappen waar mensen beperkte technische vaardigheden hebben.”

“Dat we iets doen, geeft ons een goed gevoel, zelfs als de wereld niets doet. We doen dit niet alleen voor de Cookeilanden. Het is onze bijdrage aan een wereldwijde verbetering van het milieu.”

Stephen Leahy

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?