RSS

Zeldzame orchidee gevonden in Limburg

wo, mei 25, 2011

Wetenschap en Natuur

Een zeldzame orchideeënsoort is aangetroffen in een Zuid-Limburgs hellingbos. Dat zeggen de Werkgroep Europese Orchideeën, Wageningen UR (University & Research centre) en flora-stichting Floron op de website Natuurbericht.nl.

Studenten vonden twee exemplaren van het Vogelnestje. Op die plaats werd de orchidee in 1982 voor het laatst gezien. Ze vonden de planten op aanwijzen van een onbekende wandelaar die hun de planten liet zien. Zij voerden vervolgens de waarneming in via de mobiele website van waarneming.nl, maar realiseerden zich nog niet hoe bijzonder de terug vondst van deze zeldzame orchidee was. Vogelnestje (Neottia nidus-avis) is een Geofyt en vol parasiet die aangewezen is op haar schimmels.

Ondanks het feit dat aangenomen wordt dat Vogelnestje niet direct gebonden is aan lichte of open loofbossen is het allerminst opmerkelijk dat enkele jaren na bosrandbeheer de zeldzame soort hier weer opduikt. Het kilometerhok waarin de soort is gevonden wordt geregeld bezocht vanuit het Verspreidingsonderzoek van FLORON, waarin ruim 300 plantensoorten extra aandacht krijgen. Volgens de gegevens uit dit onderzoek werd de soort hier voor het laatst aangetroffen in 1982, terwijl er in 2004 een zogenaamde ‘nulmeting’ werd gedaan. Dat houdt in dat de soort niet meer aangetroffen werd binnen het kilometerhok. Des te verheugender dat de soort weer is opgedoken, terwijl wederom duidelijk is geworden dat kapbeheer en bosrandbeheer succesvolle maatregelen zijn voor het behoud van bijzondere planten.

In Zuid-Limburg wordt de soort enkel aangetroffen in het Eiken-Haagbeukenbos en met name in de orchideeënrijke delen op ondiepe kalkbodems.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

Reacties

  1. Henk Slegten:

    Hallo,

    Ik ben twee dicht naast elkaar groeiende kleine keverorchissen tegengekomen in Zuid-Limburg. Ik heb er foto’s van gemaakt maar kan deze nog niet verzenden door een vergeten kabeltje. Als u interesse heeft kan de exacte plaats alsmede de foto’s aan u door sturen.

    Met vriendelijke groet, Henk Slegten

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?