RSS

Noorwegen: natuur gaat voor olie en gas

do, mrt 17, 2011

Wetenschap en Natuur

Geen olie- en gasboringen in de Lofoten. Deze belangrijke beslissing werd enkele dagen geleden genomen door de Noorse regering. Het besluit betekent goed nieuws voor de unieke natuur op en rond deze eilandengroep in het noorden van Noorwegen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat al bijna tien jaar campagne voert voor behoud van de Lofoten, prijst de Noorse regering omdat voorrang geeft aan natuurbehoud in plaats van de exploitatie van olie en gas. Het besluit is in ieder geval geldig tot de verkiezingen voor een nieuwe regering in 2013.

Het gebied rond de Lofoten biedt onderdak aan unieke koudwaterriffen, groepen orka’s, potvissen en aan de grootste kolonies zeevogels in Europa. Daarnaast is het een voortplantingsgebied voor de grootst overgebleven kabeljauwpopulatie. Het WNF voert al sinds 2003 campagne voor de bescherming van de Lofoten. Het was in dat jaar dat de Noorse overheid het moratorium op olie- en gasexploitatie in het leven riep. Een mogelijke opheffing van dit verbod zou rampzalig zijn voor het natuurgebied.

De grootste bedreiging van de olie- en gasindustrie is het risico op olielekkages uit bijvoorbeeld schepen en pijpleidingen. Op dit moment is er geen adequate technologie om de olie in gebieden met ijs op te ruimen. Een grote olielekkage zou dramatische gevolgen hebben voor zeevogels en andere dieren uit de Lofoten.

Daarnaast worden bij seismisch onderzoek vis, larven en eitjes gedood door explosies, waardoor de visvangst met 80% kan verminderen. Wetenschappelijke studies hebben bovendien aangetoond dat door boren grote hoeveelheden zware metalen uit modder vrijkomen. Dit zorgt voor langdurige beschadiging aan dieren die op de zeebodem leven zoals koraal, schelpdieren en viseitjes.

De olieindustrie vormt een extra bedreiging voor het Arctisch gebied omdat het de CO2-uitstoot van het gebied nog hoger maakt. Noorwegen is op dit moment nummer vier op de lijst van landen die de meeste broeikasgassen uitstoten.

Plaatselijke bevolking
Op de eilanden van de Lofoten leven in totaal 24.000 mensen. Ruim 1500 mensen zijn werkzaam in de visindustrie en zijn daarmee afhankelijk van de visstand. Het gebied heeft een extreem hoge biologische productiviteit, zo komt ruim 25% van de vis in Rusland van oorsprong uit de Lofoten. Voor de plaatselijke bevolking is het dan ook van groot belang dat het verbod op olie- en gasexploitatie gehandhaafd blijft. (Bron: Wereld Natuur Fonds)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reacties

  1. mark:

    Hoewel ik het besluit toejuich kloppen gepresenteerde “feiten” niet.

    FEIT: Bij seismisch onderzoek op zee worden geen explosieven gebruikt, de eventuele schade van een seismisch onderzoek op zee is beperkt tot verstoring door het laagfrequente geluid (dat zich overigens door de hele oceaan voortplant). Initieel seismisch onderzoek is overigens al lang gedaan anders was er nooit gevraagd naar een exploratie vergunning…

    FEIT: Noorwegen is NIET nummer 4 in de lijst met hoogste uitstoot van koolzuurgas

  2. hans:

    Noorwegen heeft een unieke positie in energieland met veel natuurlijke waterkracht. Daardoor is er minder afhankelijkheid van olie en gas. Dat maakt het beslissen wat makkelijker.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?