RSS

Overbevolking geen probleem, consuminderen de oplossing

Overbevolking geen probleem, consuminderen de oplossing

Maatregelen tegen de klimaatwijziging helpen niet zolang de overbevolking niet wordt afgeremd. Het is een stelling die steeds luider weerklinkt, maar de Britse wetenschappelijke auteur Fred Pearce noemt het argument onzin.

Vandaag leven er 6,8 miljard mensen op onze planeet. Dat is het dubbele van halfweg de jaren zestig. Elk jaar komen er ongeveer 75 miljoen mensen bij.

Eind jaren zestig werd al gewaarschuwd voor de gevolgen van overbevolking, onder meer aangewakkerd door de bestseller ‘The Population Bomb’ (1968) van de Amerikaan Paul Ehrlich, die voor de jaren 70 en 80 honderden miljoenen doden voorspelde als gevolg van een bevolkingsexplosie. Ehrlichs voorspellingen kwamen niet uit.

Vandaag duikt het argument opnieuw op naar aanleiding van het klimaatdebat. De onderliggende suggestie is vrijwel steeds: door de overbevolking tegen te gaan, helpen we de planeet te redden.

Vruchtbaarheidsgraad daalt
Fred Pearce, van wie begin dit jaar het boek ‘Peoplequake’ is verschenen, noemt dat argument “een alomtegenwoordige mythe”. “Er is geen exponentiële groei”, zegt hij op de wetenschappelijke website New Scientist. “In het grootste deel van de wereld daalt de vruchtbaarheidsgraad snel, en de landen waar de bevolkingsgroei doorgaat, dragen het minst bij tot de problemen van onze planeet.”

In ontwikkelingslanden krijgen vrouwen vandaag aanzienlijk minder kinderen dan hun moeders, “meestal het gevolg van een eigen keuze, niet van dwang”, zegt Pearce. “Een halve eeuw geleden had een vrouw wereldwijd gemiddeld vijf tot zes kinderen. Vandaag heeft ze er 2,6.”

Pearce ziet de dalende trend in zowat de hele wereld. “Rijk of arm, socialistisch of kapitalistisch, moslim of katholiek, seculier of religieus, met een streng geboortebeperkingsbeleid van de regering of niet: alle landen vertellen hetzelfde verhaal.”

Ondanks de dalende vruchtbaarheidsgraad blijft de wereldbevolking stijgen. Dat is normaal, zegt Pearce. Enorme aantallen vrouwen die tijdens de babyboom van de twintigste eeuw geboren zijn, zijn nog steeds vruchtbaar. “Maar als de vruchtbaarheidsgraad blijft dalen dan zal het niet lang duren of elke generatie vrouwen zal kleiner zijn dan de vorige.”

Overconsumptie is het probleem
Pearce gaat nog een stap verder. Niet alleen is er geen probleem van overbevolking, de verwachte daling van de wereldbevolking zal ook geen oplossing bieden voor de grote milieuproblemen waar de planeet mee kampt, zegt hij. “Het echte probleem is niet de overbevolking maar de overconsumptie – vooral in rijke landen die hun bevolking al lang niet meer zien aangroeien.”

Als voorbeeld geeft Pearce de CO2-uitstoot. Volgens berekeningen van Stephen Pacala (Princeton-universiteit, VS) is 7 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk voor 50 procent van de CO2-uitstoot, terwijl de armste helft van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot. “Elke keer als we het in de rijke wereld hebben over te veel baby’s in Afrika of India, negeren ons eigen schuld”, besluit Pearce. “We moeten de consumptiepatronen van de wereld wijzigen, niet de reproductiegewoontes.” (IPS)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reacties

 1. kerstster:

  Als je het milieu wilt verberteren pak dan beide (overconsumptie en overbevolking) aan en blijf niet hangen in een religieus afwijzen van geboortebeperking! Daar gaat de mensheid nog eens aan ten onder…

  Nu goed er zijn vast zelfs mensen te vinden die dat niet jammer vinden.

 2. Albert:

  Met een gemiddelde van 2,6 kinderen wereldwijd per vrouw zal de wereldbevolking nog steeds blijven toenemen. Vooral omdat dat gemiddelde per vrouw niet zo gauw verder zal dalen. Voor de werkelijke stabilisatie van de wereldbevolking zijn minder dan 2 kinderen per vrouw nodig. Fred Pearce is een optimistische dromer.

 3. Hans:

  Op zich kan ik me goed vinden in het bovenstaande artikel. Of minder consumeren gaat lukken betwijfel ik echter. Het zit in de mensen om als het er om gaat aan zichzelf te denken en ook voor het korte termijn genot te gaan. Bij die gedachte past niet dat je goed oplet wat je eet en dat dit ook nog eens milieu bewust is.

  In die zin denk ik dus dat een kleinere wereldbevolking weldegelijk helpt. Volgens mij is het veel beter als de wereld door niet meer dan 3 miljard mensen wordt bevolkt. Met een zelfde vervuilingsgraad als nu per persoon gaat de totale milieudruk flink omlaag.

  Probleem is echter ook dat de mensen die hier mee bezig zouden moeten zijn, de politiek, hier niet mee bezig is. De politiek moet bij uitstek bezig zijn met plannen die gaan over hoe de situatie moet zijn over twee generaties. Hoe ziet de wereld er over 100 jaar oud. Hoe wil je dat hij er uit ziet. Daar is niemand nu mee bezig. Dus ondanks dat veel politici zeggen aan de volgende generatie te denken, doen ze dat niet. Over 100 jaar is toch (vrijwel) iedereen die nu leeft dood. Jammer, gemiste kans. Maar voor mij ook het signaal dat er geen oplossing gaat komen. Ondanks de positieve insteek van bovenstaand bericht.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?