RSS

Jongeren inventief met projecten ter bevordering van begrip en inzicht

Jongeren inventief met projecten ter bevordering van begrip en inzicht

RIO DE JANEIRO: Jongeren uit India en Pakistan, de Hoorn van Afrika en Turkije en Koerdistan publiceren fragmenten uit hun dagboeken op sociale netwerksites om jonge mensen uit andere landen meer inzicht te verschaffen in het gewapende conflict waarmee ze te maken hebben. Engelse universiteitsstudenten uit migrantengezinnen discussiëren met parlementsleden in hun land over hoe integratie kan worden bevorderd. Het zijn twee voorbeelden van bekroonde initiatieven die de verschillende culturen in de wereld dichter bij elkaar moeten brengen

‘Vergeten dagboeken’ (www.forgottendiaries.org) en ‘Undergraduate ParliaMentors’ (het Britse initiatief) werden dit weekend bekroond op het Mondiaal Forum van de VN-Alliantie van Beschavingen in Rio de Janeiro. De alliantie werd in 2005 opgezet door Turkije en Spanje om de dialoog tussen verschillende culturen en religies te bevorderen. De organisatie wil onder meer jongeren stimuleren om zich open te stellen voor andere samenlevingen.

Een ander bekroond initiatief is ‘RandomKid: The Power of Anyone’ (‘Willekeurig kind: iedereen kan iets doen’)( www.randomkid.org). Die organisatie ontstond in 2005, op basis van het idee van een tienjarig meisje om tijdens Halloween in plaats van snoep geld voor een goed doel in te zamelen. Dat gebeurde eerst voor de slachtoffers van de orkaan Katrina. Kinderen uit vierduizend onderwijsdistricten in de VS brachten tien miljoen dollar samen. Intussen bereikt RandomKid meer dan twaalf miljoen kinderen en jongeren uit twintig landen. Ze zamelen geld in voor scholen, waterputten en betere gezondheidszorg in arme regio’s in hun land of in het buitenland.

De Alliantie van Beschavingen had verder ook lof voor de Euro-Mediterrane Academie voor Jonge Journalisten (EMAJ) (emajmagazine.wordpress.com), een initiatief dat in 2007 in Berlijn werd opgezet. Door middel van opleidingen en een nieuwssite krijgen beginnende journalisten in de EU en in de landen ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee de kans in te gaan tegen de stereotiepen die in hun land heersen over “het Westen” of “de Arabische wereld”. (IPS)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , , , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?