RSS

Onderteken het burgerinitiatief: Nederland krijgt nieuwe energie

Onderteken het burgerinitiatief: Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland kan en moet voor 2050 volledig zijn overstapt op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie. Dat is de inzet van het nieuwe burgerinitiatief dat vandaag is gestart door leden van partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Een opmerkelijke samenwerking in tijden dat politieke partijen zich vooral tegen elkaar afzetten.

De belangrijkste boodschap van het burgerinitiatief: de omslag naar 100% hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk. Die omslag is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid ons leefmilieu sterk vervuild raakt, energieprijzen zullen stijgen we eerder in economische recessies terecht zullen komen. De omslag is ook wenselijk, omdat dit grote kansen biedt voor onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid en we onafhankelijk worden van instabiele regio’s in de wereld. Het burgerinitiatief volgt op de recente publicatie van het voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ door de samenwerkende partijcommissies.

Steunbetuigingen
Iedere burger die dit initiatief steunt, en dus ook vindt dat het huidige energiebeleid van de overheid onvoldoende is, kan zijn digitale handtekening zetten op www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Doel van het burgerinitiatief is om minimaal 40.000 steunbetuigingen te verzamelen. Daarmee kan dit partijoverstijgende voorstel na de verkiezingen van 9 juni worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Tweede Kamer, ter openbare bespreking en besluitvorming. Inmiddels steunen brancheorganisaties als UNETO-VNI, EVO,  CleanTech Holland en NLingenieurs het voorstel.

Constructieve nationale dialoog
De initiatiefnemers van het burgerinitiatief zien de oude tegenstelling tussen ecologie en economie als een schijntegenstelling; alle partijen, burgers en bedrijven willen welvaart en welzijn in de 21e eeuw. Daarom willen ze een constructieve nationale dialoog over de Nederlandse energievoorziening, in plaats van de vaak gefragmenteerde en verhitte discussies over energie binnen en buiten hun partijen. Door het formuleren van een nationale doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2050 kunnen volgens de initiatiefnemers de discussies over gevoelige subthema’s, zoals nieuwbouw van kolencentrales, afvang en opslag van CO2 en kernenergie, een stuk effectiever gevoerd worden.

Naast dit burgerinitiatief zullen de partijcommissies de komende weken in debat gaan met de  samenleving en bedrijfsleven over de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. Zo zijn er binnekort online discussies op www.denationaledialoog.nl. Verder zijn er de komende weken in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht discussieavonden waarin onder meer Herman Wijffels, Jan Terlouw en Roel in ’t Veld in debat gaan met elkaar en met energieredacteuren van diverse landelijke  kranten. Op 1 juni vindt een afsluitend verkiezingsdebat plaats in de  Oude Tweede Kamer.

Website: www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , ,

Reacties

  1. Annemarie Maasdam:

    Ik ben voorstander van schone/groene energie

  2. Joke van Arensbergen:

    Ook ik ben voorstander van schone/groene energie

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?