RSS

Krachtplekken van Gaia, Moeder Aarde deel 1

Krachtplekken van Gaia, Moeder Aarde deel 1

Vorig jaar augustus tijdens een bezoek aan StoneHenge, heb ik een potje vol grond en kleine steentjes vanuit de Cirkel meegenomen. Wij hadden Stonehenge ruim 1 uur helemaal voor onszelf. In de vroege ochtenduurtjes hebben we een Ritueel in de Cirkel kunnen doen. Een Magnifieke ervaring waarbij een Klankspel ontstond en de mooiste Geluiden vanuit onze Harten stroomden, waardoor er een Grote energie~uitwisseling ontstond.

Met de Aarde en de steentjes die ik in de Cirkel van StoneHenge vond, heb ik vervolgens mijn eigen KrachtCirkel in mijn tuin ingewijd. Ik doe dit op mijn eigen ‘Heilige’ manier, zonder regels maar puur vanuit mijn Gevoel en directe Verbinding met de Bron. Ik heb de Spirits gevraagd aanwezig te zijn en mij bij te staan om de Zuivere Krachten vanuit de StoneHenge te verbinden met de Cirkel in mijn tuin. Door de ervaren onuitwisbare Krachten en gevoelde energieën, ben ik op zoektocht gegaan naar de achtergronden en Historie van Krachtplekken. Graag deel ik met jullie mijn Magische ervaringen en ontdekkingen.

Onderstaande Prachtige tekst, bevat Inhoudelijk Alles en Meer over KrachtPlekken en hun haast vergeten essentiele functie voor onze Aarde. Deze tekst van Ton van der Kroon, bevat informatie van onschatbare Waarde en deel ik graag met jullie:

Gaia, Moeder Aarde

De aarde is een levend organisme dat ademt, beweegt en zich evolueert. Niet een dode planeet maar een wezen met een huid, een bewustzijn, een hart en een ziel. De mens is deel van dat wezen, zoals individuele cellen deel zijn van een lichaam. Qua materie behoren we toe aan de aarde; ‘we zijn uit stof gemaakt en tot stof zullen we vervallen’. Onze ziel woont in een deeltje van die aardse stof, en bezielt daarmee de materie. Het is een samengaan van lichaam & geest dat de mens zijn levensvorm geeft.

In vele oude culturen werd de Aarde als Godin gezien of als Moeder aarde. In de Griekse cultuur werd deze Godin ‘Gaia’ genoemd. De aarde en al haar bewoners, de planten, de dieren, de wateren, de heuvels en bergen waren Heilig omdat ze deel waren van haar lichaam en werden als zodanig in ere gehouden en beschermd. In patriarchale tradities is vaak een scheiding gemaakt tussen materie (mater = moeder) en geest (spirit = adem), waardoor het materiële als levenloos werd gezien en de geest als de pure bezieling en de goddelijke essentie. Hiermee werden lichaam & geest in gedachten van elkaar gescheiden. Het paradijs was niet meer de Aarde maar een geestelijke staat die pas in het hiernamaals kon worden ervaren. Moeder Aarde was dood en Vader Hemel regeerde.

Langzaam komt het besef en de zorg voor de Aarde weer terug. In de vorige eeuw voorspelde een Indiaanse medicijnvrouw het volgende: ‘When the earth has been ravaged and the animals are dying, When the rivers are drying up and the birds will fall out of the air, a tribe of people from all races, creeds and colours will arise to make the land green again. They shall be known as the Warriors of the Rainbow.’ (Wanneer de aarde verwoest is en de dieren sterven, wanneer de rivieren opgedroogd zijn en de vogels uit de lucht vallen zal er een stam van mensen komen van alle rassen, geloven en kleuren opstaan om de aarde weer groen te maken. Ze zullen worden genoemd: De Warriors of the Rainbow.’) Deze tekst was dé inspiratie voor de oprichters van Greenpeace, die hun vlaggeschip de ‘Rainbow Warrior’ noemden.

Leylijnen
Net als het menselijk lichaam heeft de Aarde chakra’s, energieknooppunten die de energetische lijnen van het lichaam coördineren. Deze energetischelijnen worden tellurische lijnen of ley-lijnen genoemd en lopen over het oppervlak van de Aarde. Ze kunnen door dowsing of wichelroeden gemeten worden. In China worden deze aardmagnetische lijnen Drakenlijnen genoemd. De Draak staat symbool voor de Vrouwelijke aarde-energie van creativiteit, vruchtbaarheid en kracht. Op Drakenplekken vindt je tegenwoordig vaak St. Michaelbeelden of kerken of naamsverwijzingingen naar St. Michael, de Drakendoder. Op dergelijke plekken is een sterke Draken-of Aarde-energie aanwezig, die later door de Katholieke kerk als duivels werd beschouwd. Het beeld van St. Michael die de draak doodt kan dan ook worden gezien als een verwijzing naar de patriarchale, mannelijke energie die de Vrouwelijke aarde-energie onderdrukt.

Op vele Krachtplaatsen op Aarde, waar oorspronkelijk Godinnentempels stonden zijn later kerken geplaatst. Denk aan Mons St. Michel, de Michaelstoren op de Glastonbury Tor (een van de dertien hoofdchakra’s van de aarde) en andere Michael’s kerken. In Australië worden de ley-lijnen ‘songlines’ genoemd. Prachtig! Aboriginals stonden in contact met de kracht en de energetische klank van deze lijnen en gebruikten ze als een (innerlijk) navigatiesysteem. De energie van de lijnen kan namelijk het best van binnen~uit gevoeld worden, omdat ons lichaam energetisch reageert en afgestemd is op de plekken waar we ons bevinden. Een cultuurshock heeft dan ook niet alleen met een andere cultuur te maken maar ook met de andere energie waar ons lichaam mee in contact komt zodra we in een andere gebied of werelddeel komen.

Krachtplekken

De Aarde heeft dertien Hoofdchakra’s en vele kleinere die allemaal met elkaar in verband staan.

De 13 aarde chakra’s (samenvattting van Robert Coon)

1. Mount Shasta, Californië Wortelchakra

2. Het Titicata meer, Zuid Amerika Sacraalchakra

3. Ayer’s Rock, Australie Zonnevlecht

4. Glastonbury, Groot-Brittanië Hartchakra

Belangrijkste EuropeseChakra. Bovenop de Glastonbury Tor, ook wel Avalon genoemd, het Eiland van de Priesteressen, lopen twee Leylijnen, de Michael’s lijn en de Maria lijn, die samen een Patroon vormen van een Vagina en een Phallus die zich in elkaar bewegen.Deze Plek staat in Verbinding met de Montsegur in de Pyreneeën, die eveneens op de Hart-Energie is gericht.

5. De Tafelberg, Zuid Afrika Keelchakra

6. De Pyramide van Gizeh / de Olijfberg derde oog

7. De berg Kailash, Tibet Kroonchakra

8. De vier Heilige Bergen van Bali; Gunung Agung, Batur, Batukau, Bukit Petjatu

9. Palenque, Mexico

10. FujiJama, Japan

11. Haleakala Krater, Maui, Hawaii

12. Tongariro, Nieuw Zeeland

13. Belucha, Rusland verbindt alle andere twaalf chakra’s en werd als laatste ontdekt en pas in 1999 geactiveerd.

Vroeger, in oude beschavingen zoals in Atlantis of Lemurië, werd bewust met dit stelsel van lijnen gewerkt om de Aarde te beschermen, om voorspoed en geluk te brengen en de Aarde in harmonie te houden, net zoals het menselijk lichaam in harmonie kan worden gebracht door de chakra’s in balans te brengen. Deze methode was een van de hoogste vormen vanl eiderschap en werd gebruikt in het sturen van de samenleving. Hier doorklinkt een ‘Wakker Worden’ signaal..   Bij de vernietiging van Atlantis ging deze kennis verloren en werd het Aardmagnetisch stelsel grotendeels vernietigd en uit balans gebracht. Deze periode wordt gezien als de grote zondeval, de val van bewustzijn naar onbewustzijn. Het Paradijs van de Aarde werd een wereld waarin hard gewerkt moest worden: het contact met het Goddelijke kon alleen door veel moeite en afzien worden bereikt, in plaats van de continue Goddelijke~Verbinding die aanwezig was toen de Aarde in harmonie was.

Langzaamaan komt de kennis over deze materie weer boven water drijven en worden er pogingen gedaan om het Aarde-systeem te helen. Zodra je je bewust afstemt op de energetische lijnen of chakra’s van de Aarde vindt er namelijk een helingsproces in jezelf plaats, waardoor je een versnelde ontwikkeling meemaakt. Op Krachtplekken is de verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld sterker. Met andere woorden de sluier tussen innerlijke beleving en uiterlijke waarneming is dunner. In het boek ‘de Nevelen van Avalon’ wordt beschreven hoe deze verbinding langzaam verdwijnt omdat met de komst van het Rooms-Katholieke geloof in Groot Britannië de aandacht en verbinding met deze innerlijke wereld, ‘The Otherworld’, verdwijnt. Alleen de uiterlijke waarneembare wereld blijft over, wat bij veel mensen een zekere vervreemding veroorzaakt, omdat datgene wat we voelen niet meer overeenstemt met wat we waarnemen. Dit kan voor gevoelige mensen een bron van conflict opleveren, omdat er een constant hiaat is tussen eigen beleving en gevoel aan de ene kant en de ‘zogenaamde ‘harde werkelijkheid’ aan de andere kant.

Op krachtplekken zul je eerder een verbinding ervaren tussen beide werelden. Dat zorgt voor een versnelde ontwikkeling. Het is alsof de ware ziel van dingen bloot komt te liggen. Vaak gaat het benaderen van een dergelijke plek of het langer verblijven gepaard met een gevoel van onbehagen en transformatie, omdat het lichaam zich wil ontdoen van alles wat het verhindert om zich volledig te openen. Persoonlijke processen worden verhevigd, er kan een verhoogde waarneming zijn, visioenen of vorige levens kunnen zich aandienen en zijn er op gericht om de levensweg af te stemmen op de zielebestemming.

In vroegere tijden werden op sterke Krachtplekken vaak Mysteriescholen georganiseerd. Zo was Avalon, het huidige Glastonbury in Somerset, het eiland waar de Priesteressen en de Druïden hun opleiding kregen. In de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk bevond in de 11 en 12e eeuw op de Montsegur de Mysterieschool van het Ene Hart. Het Ene Hart stond symbool voor de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. In de alchemistische traditie werd deze verbinding in het Hart het heilige huwelijk of innerlijke huwelijk genoemd. In Qumran aan de Dode Zee in Israël bevond zich de Mysterieschool van de Essenen waar Jezus en Maria Magdalena deel van uitmaakten. Hier werden vele gnostieke geschriften bewaard die later ten dele zijn teruggevonden in de woestijn. Een aantal daarvan bevatten Apocriefe Evangeliën, die zich specifiek richten op de Innerlijke Verbinding met het Goddelijke. Met andere woorden, de esoterische geloofsbeleving in plaats van het exoterische geloof.

Veel Patriarchale Spirituele Tradities zijn gericht op de buitenkant, het exoterische. Door middel van regels, geboden, bijbel – of boekstudie, onderwijs, ceremonieën en kerkgebouwen wordt vorm en inhoud gegeven aan de spirituele beleving. De gnostieke, esoterische godsbeleving vindt zijn uitingsvorm vaker in persoonlijke beelden, rituelen, visioenen en individuele ervaringen van godsbesef.

(c) Ton van der Kroon


Graag voeg ik nog toe dat deze Wetenschap over deze Krachtige Verbindingspunten in de Aarde, ons nog meer inzicht geeft in het Kostbare Geschenk dat Moeder Aarde voor ons IS. Iedere dag opnieuw voedt zij ons, draagt zij ons en deinen wij mee in de Golven van haar bestaan.. Hoe meer wij ons BewustZijn dat de Natuur om ons heen ons Alles Schenkt en Toont wat wij nodig hebben, zodra wij weer dansen in Vreugde met de Golven van de Aarde.. in de natuurlijke Stroming van ons Bestaan, kunnen wij het Leven ervaren als een Groot Geschenk. Zo zijn wij in staat om steeds opnieuw dankbaar te ontvangen in de Wetenschap dat alles ons leidt naar het Hoogste Goed.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , , , , , ,

- (Lichaamsgerichte Coach) Laat onze levensloop een Magische zoektocht zijn, die ons terugbrengt in de Mystiek van het Leven en ons uit het door ons aangeleerde Dogmatisch denkpatroon haalt. Zodra wij op zoek gaan naar onze 'eigen Waarheid' en weer dansen in Vreugde met de Golven van de Aarde.. in de natuurlijke Stroming & Ritme van ons Bestaan, kunnen wij het Leven weer ervaren als een Groot Geschenk. Zo zijn wij in staat om waarachtig Liefde-Vol te zijn, voor onsZelf en elkaar. Zo kunnen wij alle gebeurtenissen in ons Leven in dankbaarheid ontvangen, in de Wetenschap dat niets ooit zonder Rede gebeurt en dat Alles met elkaar in Verbinding staat. (Inner Moment / godinnenkracht.hyves.nl)

Reacties

 1. Yolinde Galama:

  Heel herkenbaar. Zuiver en helder beschreven.
  Dank je wel.
  De aarde roept. Ik hoor/voel/zie de roep vd aarde. Mij heeft ze geleid naar Bali en de plekken daar waar de natuurlijke stroom tussen het hart vd aarde en het hart vh universum van nature open is. Doch momenteel verstoft of afgedekt. Mijn klanken vanuit de Bron brengen daarin beweging waarop de energieën weer gaan stromen.
  Ik voorvoel binnenkort (wrschl. Juli 2017) een grote beweging in midden Bali vanuit de inner aarde. Het vraagt ons, degenen die hiermee resoneren, om in de geest daar aanwezig te zijn bij de verschuiving ten gevolge van deze zich openende poort. Om bij te dragen aan een zachte geleiding vd samenkomende energieën.

  Yolinde

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?