RSS

Wereld in actie voor bedreigde dieren

Wereld in actie voor bedreigde dieren

Bedreigde diersoorten staan van 13 tot 25 maart centraal in het Arabische Qatar. Daar komen tijdens de Cites-conferentie 175 landen bijeen om beslissingen te nemen over de internationale handel in wilde dieren en planten. Bovenaan de agenda staat de vangst van blauwvintonijn.

Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Overeenkomst over internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) bestaat sinds 1973. In het Cites-verdrag wordt de handel in diersoorten gereguleerd. Niet eerder was er tijdens een conferentie zo veel aandacht voor zeedieren. Behalve de blauwvintonijn staan ook haaien en koraal hoog op de agenda.

De Verenigde Staten maakten onlangs bekend een internationaal handelsverbod op blauwvintonijn te zullen steunen. Ook de Europese Commissie dringt aan op een dergelijk verbod en heeft de EU-lidstaten opgeroepen om haar standpunt te steunen. De blauwvintonijn wordt op grote schaal gevist in de Middellandse Zee en is met uitsterven bedreigd. Er is een enorme vraag naar de vis vanuit Japan, dat driekwart van de gevangen blauwvintonijn consumeert en in sushi verwerkt.

Ook zullen er voorstellen worden besproken om de handel in haaien aan banden te leggen, die vooral worden gevangen voor de vinnen. Op de vorige Cites-top in 2007 in Den Haag strandde een voorstel van de EU voor een handelsverbod op twee soorten haaien.

Behalve de 175 landen zullen ook organisaties als de IUCN, de Internationale Unie voor Natuurbescherming, aanwezig zijn. Volgens Sue Mainka, afgevaardigde van de IUCN, is de conferentie essentieel in de strijd om diersoorten te beschermen tegen internationale handel. De besluiten die worden genomen beïnvloeden volgens Mainka ,,niet alleen ons milieu, maar ook onze economie en middelen van bestaan”. Het IUCN is verantwoordelijk voor de zogenoemde rode lijst, ‘s werelds meest omvattend overzicht van bedreigde planten- en dierensoorten.

De Cites-conferentie wil zich ook buigen over het lot van olifanten, neushoorns en tijgers. Hun bestaan wordt door illegale handel en stroperij ernstig bedreigd. De olifanten zijn erg gewild om hun slagtanden van ivoor. Enkele Afrikaanse landen kondigden al aan dat zij op de Cites-conferentie zullen vragen om de internationale handel in ivoor een halt toe te roepen. (ANP)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?