RSS

“Iedere zonne-energie-opwekker direct subsidie verstrekken”

“Iedere zonne-energie-opwekker direct subsidie verstrekken"

Iedereen die een zonnepaneel aansluit moet gegarandeerd subsidie ontvangen. Dat is voor zowel de overheid, de zonnestroomsector als de zonne-energieopwekker het gemakkelijkst. En doet voorkomen wat gisteren is gebeurd: een onmiddellijke overtekening van de subsidiepot voor zonnepanelen. Daarvoor pleit zonnestroombranchevereniging Holland Solar.

Gisteren bleek dat de belangstelling voor zonnestroom bij het Nederlandse publiek nog altijd enorm is, getuige het grote aantal (pogingen tot) aanvragen voor subsidie. Een overbelasteserver ontnam velen de mogelijkheid van indiening. “De SDE subsidieregeling is qua volume en qua inschrijfprocedure niet ingesteld op een dergelijke belangstelling. Holland Solar betreurt dit en wil graag samen met de overheid werken aan een structurele oplossing van deze problemen”, aldus de branchevereniging.

Het voorstel is gebaseerd op zekerheid vooraf voor investeerders in zonnestroom. Wanneer een beperkte subsidie wordt toegekend aan diegene die de investeringsverplichting al is aangegaan zal de markt gecontroleerd groeien naar een situatie waarin geen subsidie meer nodig is.

“Wij stellen voor dat bij het aansluiten van de zonnestroominstallatie aan het net, wanneer voldaan wordt aan de eisen, altijd een vooraf bekend subsidiebedrag wordt toegekend. De hoogte van het subsidiebedrag per kWh wordt regelmatig bijgesteld, zodat enerzijds de doelstellingen worden gehaald en anderzijds het subsidiebudget niet wordt overschreden.

Dit wordt reeds met succes in verschillende landen toegepast. Hiermee wordt rust in de markt gecreëerd, kan weloverwogen over investeringen worden nagedacht en is meteen duidelijk in hoeverre de doelstellingen worden gehaald. Tevens leidt het tot eerlijke concurrentieverhoudingen en minimale verstoring van de markt. Bovendien worden de administratieve handelingen, bij zowel de overheid als de markt, aanzienlijk vereenvoudigd. Uiteindelijk zal binnen 5 tot 7 jaar geen subsidie meer nodig zijn voor de grootschalige toepassing van zonnestroom”, aldus Holland Solar.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?