RSS

De psychologie van de klimaatontkenning

De psychologie van de klimaatontkenning

Sociologe Kari Marie Norgaard onderzocht in een rapport voor de Wereldbank de irrationele reactie van de mensheid op het groeiend wetenschappelijk bewijs van de klimaatverandering. Ze concludeert dat veel mensen moedwillig in ontkenning leven.

Ondanks de wetenschappelijke consensus en het nog steeds groeiende bewijsmateriaal voor de menselijke invloed op de klimaatverandering, blijven veel mensen sceptisch. In de VS gelooft zelfs amper de helft van de bevolking in het klimaatverhaal. Er is dus voldoende informatie, maar toch blijven mensen ontkennen. Dat is niet verrassend, zegt Norgaard. “Onze respons op bedreigende informatie is erg complex. We onderhandelen erover. We nemen het niet gewoon op om er rationeel mee om te gaan.”

Volgens Norgaard is nieuws over de klimaatverandering onaangenaam. We willen er niet over nadenken. Daarom ontwikkelen mensen mechanismen om het nieuws veraf te houden of weg te denken. Mensen houden zichzelf bijvoorbeeld voor dat de gevolgen enkel in verre landen voelbaar zullen zijn, zoals in eilandstaten die wegzinken of kustgebieden die overstromen.

Maar ook de klimaatverandering zelf wordt in twijfel getrokken, omdat mensen psychologische mechanismen ontwikkelen om zich tegen verstorende informatie te beschermen. We willen immers liever niet denken dat onze manier van leven en uitstoot voor vernieling zorgt. Met name op momenten dat er twijfel gezaaid wordt over die informatie, zoals laatst met de gelekte e-mails van klimaatwetenschappers, springen mensen daar dankbaar op om de waarheid niet onder ogen te hoeven zien. Juist in de Verenigde Staten wordt de bevolking bestookt met erg goed georganiseerde, dure mediacampagnes die de klimaatverandering in twijfel trekken.

Eigen rol
Volgens Norgaard speelt het ook een rol dat mensen niet goed weten wat ze zelf aan het probleem kunnen doen. Uit onderzoek van psycholoog Jon Krosnick van de Universiteit van Stanford bleek dat mensen hun aandacht verliezen voor de klimaatverandering als ze zich realiseren dat er geen eenvoudige oplossing is. Mensen vinden een probleem pas ernstig als er een oplossing voor bestaat.

Als derde factor is er het gebrek aan “gevoel van permanentie”. Psycholoog Robert Lifton beschreef een gelijkaardige respons op de atoomwapenproblematiek. Ook toen was er het gevoel dat de wereld elk moment kon vergaan, en schakelden mensen het probleem bewust uit.

joel-pett-climate-summit

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , ,

Reacties

 1. Bernard:

  “Juist in de Verenigde Staten wordt de bevolking bestookt met erg goed georganiseerde, dure mediacampagnes die de klimaatverandering in twijfel trekken.”

  Ik was even in de veronderstelling dat dit van toepassing was op het Kopenhagen kamp, met andere woorden de heersende opvatting(en) over klimaatverandering. Juist deze zijde bedient zich bij uitstek van bovenstaande campagnes.

  Mochten deze campagnes gevoerd worden door het ‘sceptische kamp’, dan houdt men aan deze kant in elk geval nog zijn eigen broek op, zonder een greep in de belastingkas te doen.

  In plaats van de andere kant te ridiculiseren zou u er mijns inziens beter aan doen met een inhoudelijk betoog te komen.

  Met vriendelijke groet,
  Bernard

 2. Ger:

  Heel herkenbaar lijkt me.
  Het bewijst eens te meer veel mensen niet in staat zijn rationeel/ objectief te reageren op informatie wanneer die A) bedreigend is, of leidt tot een gevoel van machteloosheid B) wordt gezien als in strijd is met de eigen directe (economische) belangen op korte termijn.

  Je loopt hiermee natuurlijk ook aan tegen het psychologische fenomeen dat misleiding en zelfmisleiding essentiële eigenschappen om jezelf staande te houden in deze uiterst competitieve wereld.

  Probleem is natuurlijk dat milieumaatregelen natuurlijk nooit van de grond komen als we moeten wachten tot alle twijfelende, sceptische, apathische en ongeïnteresseerde mensen ook doordrongen zijn van de ernst. Alleen daadkrachtige multilaterale maatregelen door de politiek kunnen hier een doorbraak forceren.

  Misschien tijd voor een verlichte milieudictator?

 3. Daan:

  De waarheid is in veel gevallen stukken complexer dan dit artikel en het plaatje erboven doet vermoeden. De Climagate maakt duidelijk dat klimaatwetenschappers zich bezondigd hebben aan manipulatie. Dat komt onder andere omdat er zoveel politieke druk staat op dit wetenschappelijke onderzoek, en omdat veel mensen een nieuwe religie hebben gevonden in het klimaatverhaal. Klimaatsceptici spelen een nuttige rol doordat ze wijzen op wat onduidelijk is en niet bewezen. We zouden deze mensen moeten koesteren. Uit de psychologie weten we dat als er geen critici meer zijn, daar groepsdenken voor in de plaats komt, met als gevolg het spenderen van miljarden belastinggeld. Tijd voor een sociologisch onderzoek naar klimaatalarmisten, en ik hoop dat tegen de tijd dat duidelijk is dat het allemaal wel meevalt u daar ook een ‘happy news’-betoog over schrijft.

 4. Tara:

  Er is ook wetenschappelijk bewezen dat alle andere planeten om de Aarde heen warmer worden. Luister voor de gein maar eens naar de eerste de beste astronoom die je tegenkomt.
  Wonen op die planeten dan ook ineens mensen die daar de temperatuur flink opstoken????

  Please zeg, hou op met die naiviteit, de zon zorgt voor de warmte op onze planeet en de andere planeten, niet de koolstofdioxe die voor alle plantengroei op onze groene aardkloot van levensbelang is
  In een plant:
  6 stuks CO2 + 6 stuks H2O + zonnekracht -> C6H12O6 + 6 stuks O2,

  Oftewel koolstofdioxide, water en zonne-energie (licht en warmte) leveren in reactie (dankzij de plant-fotosynthese) met elkaar zuurstof en glucose. Zuurstof voor ons en glucose zodat de plant kan groeien en vruchten kan vormen. Vruchten die wij gedurende het jaar in de schappen van de groente-afdeling van de supermarkt vinden.

  Je ooit afgevraagd waarom er zoveel te oogsten valt in de zomer?
  Nu weet je waarom.

  Dit is allemaal middelbare school biologie, zijn we zo dom geworden met zijn allen dat we ons bang laten maken voor de CO2 die juist noodzakelijk is voor voedsel in onze maag en lucht in onze longen??

  Kortom, dankzij de vermindering van CO2 zal er minder groeien, minder te oogsten zijn en minder te eten.

  Goh, word er niet al jaren gezegd dat er een voedselcrisis dreigt??

  Ja, daar zorgen ze wel voor op de Klimaattop.

  Oja, en we zullen gaandeweg stikken want er zal minder zuurstof zijn.

 5. Aad Sweep:

  Voor mij is al jaren het probleem dat ik er persoonlijk niets aan kan doen.het kleine beetje dat ik kan bijdragen aan een beter klimaat of milieu is zelfs nog veel minder dan een druppel op een gloeiende plaat.Alleen de overheid kan mensen overhalen of dwingen zich verstandiger te gaan gedragen,en zolang politici het behoud van hun zetel bij de volgend verkiezigen belangrijker vinden dan de wereldproblemen zie ik nog niet veel veranderen. De Volkskrant publiceerde een dezer dagen een lijst van de 200 invloedrijkste Nederlanders. Het viel mij op dat er volgens mij geen enkele Bêta wetenschapper in voor kwam.Volgens diezelfde Volkskrant krijgen al de deelnemers in Copenhagen gratis kaarten voor het gebruik van prostitueé’s. Het zal dus wel weer een feestje voor de groten der aarde worden!

 6. René:

  Ik vind deze cartoon wel raak: http://www.lowbird.com/data/images/2009/12/e091207-pett.jpg

 7. julius:

  CO2-verhaal is erg gedeeltelijk waar maar zoals het nu gepresenteerd wordt leidt het de aandacht af van de DIRECTE AANSLAGEN op onze ecosystemen zoals met name bodem-erosie (door intensieve veeteelt na de bomen-kap), vervuiling en overbevissing. CO2-verhaal zoals het gebracht wordt vormt een excuus voor veel extra belasting-heffing (de burger betaalt!) en internationaal handhaven.

  Het bizarre van dit verhaal blijkt als je ontdekt dat he O2-gehalte niet eens wordt gemonitord, terwijl elke verbrandingsmotor zuurstog gebruikt! CO2 wil men dan ondergronds opslaan in plaats van minder bomen te hakken en meer groen te planten om de natuurlijke cyclus daarmee meer te herstellen.

  Het verhaal is wel deels waar, dat is tevens het verraderlijke. Met deze fixatie wordt getracht het bestaande systeem in stand te houden.

  Het gaat dus veel meer om werkelijk duurzame veranderingen: zoals heel weinig vlees/vis eten; stoppen met fossiele brandstoffen ten faveure van met name hennepteelt:
  http://www.argusoog.org/2009/06/hennep-de-oplossing-voor-heel-veel-problemen/

 8. julius:

  bedoel HET O2-gehalte, ZUURSTOF.
  Kan het niet vinden op internet..

 9. Charles:

  Jammer Happy News, regelmatig kom ik op jullie blog maar in deze zou ik wat meer intern onderzoek verwacht hebben voordat jullie deze propaganda plaatsen.

  Hoe kun je als Happy News beweren dat er “wetenschappelijke consensus” zou zijn ? In Amerika zijn tal van wetenschappers naar de rechtbank gegaan om hun naam onder het onderzoek verwijderd te krijgen.
  Onderzoekers worden vermeld die nimmer in hebben gestemd met het onderzoek.

  Dan is het een rekenkundig onderzoek (volgens een REKENMODEL) , waarbij de invloed van de ZON volkomen genegeerd is. Deze variabele komt NIET voor.

  Affin een kind begrijpt dat het klimaat en de zon altijd met elkaar verbonden zijn.

  En dan een onderzoek van een commerciële (non-democratisch gekozen) particuliere bank die wat roept. Welke belangen heeft deze bank behalve belasting verhoging ?

 10. Gerard:

  Ik denk dat je gebrek aan bewijs, desinformatie, en weerstand bij het publiek kan omzeilen met het kiezen voor de juiste oplossing.

  Het klimaat verandert ook zonder menselijke CO2 uitstoot en er zijn veel meer argumenten om onze manier van leven te veranderen. Dat los je niet op door lege aardgasvelden met belastinggeld te recyclen.

  Het is het beter en veel positiever om je aan te passen aan de omstandigheden. Accepteer dat de zeespiegel stijgt, en verplaats je wonen en werken op die plaatsen die toch wel verloren gaan. Als je toch nieuwe steden moet bouwen kan je dat meteen duurzaam doen.

  win-win-win-situatie.

 11. Merlijn:

  Stemmingmakend artikel.
  De zgn. wetenschappelijke consensus is in dit geval niet meer dan een politiek middel om publieke opinie zodanig om te vormen dat deze de klimaatindustrie steunt.
  En in lijn daarmee, dat het publiek hierdoor gewillig extra belasting wil betalen voor deze industrie – een nieuwe melkkoe dus.
  Vervolgens gaat het artikel verder op een psuedo-psychologische toer: ineens heeft het publiek angst, en is daardoor irrationeel en niet voor de reden vatbaar.
  Dit is een cirkelredenering: in feite wordt er een negatieve en niet nader verantwoorde beeldvorming (niet nader verantwoord omdat consensus er allerminst is, alleen onder de financieel belanghebbenden) van het publiek neergezet, die vervolgens een maatstaf gaat vormen die a priori al zegt dat het publiek niet het vermogen heeft rationele repliek te geven. En derhalve is vervolgens verantwoording ten aanzien van de beeldvorming uiteraard niet meer nodig.
  Want het is immers zo omdat het nu eenmaal zo is.
  Cirkel rond, einde verhaal.
  Ergo: wij zijn de alfa en omega en drukken gewoon door.
  En het publiek mag betalen, omdat de klimaat doom & gloom zogenaamd reëel zou zijn.

 12. William:

  Indoctrinerend stukje wat mensen die een andere mening hebben gebaseerd op andere feiten wegzet als niet rationeel.

  Zoals hierboven al gezegd is de waarheid een stuk genuanceerder.

  Zo ook ons verleden met zowel zeer koude tijden, ijstijden als periodes met warmere temperaturen als die we nu meemaken.

  Co2 is prima voor plantjes en was ook in het verleden hoger dan nu.
  Volgens onze geschiedenis was er toen geen vervuilende technologie.

  Milieu en voedselvervuiling is wel iets typisch van deze tijd.
  Helaas wordt dat niet aangepakt om dat de grote corportaties hier niet achter staan.

 13. Wilma Hendriks:

  Dank Happy News voor jullie artikel! Ongelooflijk hoe diep de klimaatontkenning zit, als je de reacties op het artikel leest. Beschuldigingen van naiviteit door iemand die zich niet presenteert als wetenschapper, maar in ieder geval ‘eventjes’ een complex wetenschappelijk fenomeen denkt uit te leggen als ‘simpele biologie’ waar professoren zich al decennia lang mee bezig houden, beschuldigingen over complotten terwijl het juist de olie-industrie is in Amerika en ook Europa die twijfel zaait en miljoenen stopt in ‘klimaatontkenning’. Zoals Franny Armstrong, de initiator van de film ‘Age of Stupid’ al zei, net als met de tabaksindustrie decennia geleden die ontkende dat er een link kan zijn met longkanker, wie geloof je nu werkelijk in de klimaatdiscussie (over naiviteit gesproken!)?!
  Heb zelf de afgelopen jaren veel klimaat-wetenschappelijk onderzoek gelezen, de media erover genegeerd en elke keer weer worden de paar wetenschappelijke ‘klimaatontkenners’ met overweldigende wetenschappelijke onderzoeken en argumenten onderuitgehaald. Sterker nog, de meerderheid van de klimaatonderzoeken blijken soms niet helemaal juist te zijn in hun voorspellingen, ze zijn eerder conservatief en voorzichtig (nog maar te zwijgen over de grote dreiging van methaan gassen).
  Het zijn onze kinderen die straks een grote prijs gaan betalen en dan moet ik mijn dochter de vraag beantwoorden, “why were people so stupid”? (zoals in de film ‘Age of Stupid’). Of ‘how come people were so greedy?'(er zijn miljarden mee gemoeid in de olie-industrie!).

 14. piet:

  Je hebt multi-interpretabele data (het complexe weer van nu tot duizenden jaren terug) welke resultaten zijn van berekeningen waarbij de kleinste verschillen in aannames en gebruikte data in de grootste verschillen in uitkomsten, dikwijls zelfs met tegenstrijdige conclusies.

  Daarnaast heb je een nieuwe potentiele industrie (inmiddels niet zo nieuw meer), de handel in co2 wat feitelijk neerkomt op een belasting die geheven wordt op iedere arbeid, en ieder product denkbaar, en daarmee een grotere industrie vertegenwoordigt dan de vooralsnog grootste industrie, die van olie, die ook nog eens geen tastbaar goed betreft, dus een gratis grondstof.

  Je moet wel gek zijn om daar niet argwanend tegenover te staan.. de psychologie van de klimaatmeeloper..

 15. Johan Cramer:

  Natuurlijk verandert het klimaat. Dat is al zo zolang de aarde bestaat. Alleen dat de mensen er de oorzaak van zijn, dat wil er bij mij niet in. Als je de tijd dat de aarde bestaat terugrekent, en stelt op 1 dag, dan “bestaat” de mensheid daarin de laatste paar seconden. En alle klimaatveranderingen voor die tijd dan, wie moeten we daar dan van de schuld geven?

1 Trackbacks For This Post

 1. “Oliegigant Koch is geheime kracht achter klimaatontkenners” | HappyNews | Positief Nieuws:

  […] relatief onbekende Amerikaanse oliegigant, is een van de drijvende krachten achter de campagne van klimaatontkenning, zo blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. Volgens het rapport heeft het bedrijf al […]

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?