RSS

Maak van Crisiswet een echte Green Deal

Maak van Crisiswet een echte Green Deal

Vorm de Crisis- en Herstelwet om tot een echte Green Deal en geef groene antwoorden op de economische recessie, in plaats van de grijze voorstellen die nu domineren. Dat is de boodschap van GroenLinks Kamerlid Kees Vendrik donderdag bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.

Volgens Vendrik is het duidelijk dat het CDA penvoerder is geweest bij deze Crisiswet. “De belangrijkste maatregelen van het kabinet zijn projecten die het milieu verder aantasten, zoals meer asfalt, nieuwe vliegvelden en meer mest. De ministers Balkenende, Eurlings en Verburg scoren daarmee hun punten en minister Cramer mag straks het puin ruimen. De plannen van het kabinet om de klimaatcrisis te lijf te gaan blijven opnieuw uit.”

GroenLinks wil een Crisis en Klimaatwet, geen Crisis en Asfaltwet zoals het kabinet voorstelt. Vandaar dat Vendrik morgen een vierpuntenplan indient dat burgers en bedrijven een garantie geeft voor het renderen van investeringen in groene energie. Maar ook dat normen voor duurzaam bouwen jaarlijks aanscherpt, leegstand van kantoren aanpakt en vaart maakt met de kilometerheffing.

Naast deze punten stelt GroenLinks voor om de aantasting van de rechten van burgers bij projecten ongedaan te maken. Zij zijn niet het probleem van vertragingen, maar de overheid zelf die vooralsnog weigert te kiezen. Voor een echte Green Deal bijvoorbeeld.

Vierpuntenplan van GroenLinks:

1. Garantieprijs voor groene energie
Maak een systeem met een heffing op grijze stroom, waar investeringen van burgers en bedrijven in groene stroom mede gefinancierd worden. Kijk daarbij goed naar het Duitse feed-in systeem. Dat is echt iets anders dan het verruimen van de stimuleringsregeling voor schone energie, zoals het kabinet voorstelt. Die regeling is eindig en geeft te weinig houvast voor investeerders.

2. Leegstandsheffing kantoren
Geef gemeenten de ruimte het gebruikersdeel van de OZB door te rekenen aan eigenaren van kantoorpanden. Zo worden zij geprikkeld te investeren in nieuwe bestemmingen voor lege panden en ontzien we de open ruimte.

3. Scherp de normen voor duurzaam bouwen jaarlijks aan
Maak de energienormen waaraan nieuwbouw moet voldoen jaarlijks een tikkie strenger. Zo besparen we energie en stimuleren we innovatie in de bouw.

4. Maak vaart met de kilometerheffing
Zorg dat alle weguitbreidingsbesluiten uit de Crisiswet ook doorgerekend worden in een variant met kilometerheffing. Zo kunnen we snel zien wat het effect van deze maatregel is.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?