RSS

Cramer wil warmte-koude opslag stimuleren

Cramer wil warmte-koude opslag stimuleren

Minister Cramer (VROM) wil de wet- en regelgeving aanpassen om het grootschalig gebruik van warmte-koude opslag te stimuleren. Het opgeslagen water dient ‘s winters voor verwarming; ‘s zomers voor koeling.

Minister Cramer vereenvoudigt de vergunningsprocedure voor warmte-koude opslag (WKO). Dit gebeurt volgens het verkeerslichtmodel:

  • in ‘groene’ gebieden zijn geen strijdige belangen bij de aanleg van warmte-koude opslag. Hier gaan algemene regels gelden en kan de aanvrager volstaan met een melding;
  • in ‘oranje’ gebieden moet een afweging worden gemaakt met andere ondergrondse belangen. Een vergunning blijft nodig, maar als het kan met een lichtere procedure;
  • in ‘rode’ gebieden is warmte-koude opslag feitelijk ongewenst, maar kan ruimte zijn voor maatwerk.

Daarnaast gaat Cramer de aanleg en installatie van warmte-koude opslag certificeren.

Warmte-koude opslag

Warmte-koude opslag is een duurzame energiebron waarbij warmte en koude worden opgeslagen in een waterlaag diep in de grond.

‘s Zomers wordt warmte opgeslagen, dat in de winter wordt gebruikt voor verwarming. ‘s Winters gaat het afgekoelde water in de bodem, dat in de zomer als koeling functioneert.

Minister Cramer ziet warmte-koude opslag als een doorbraak om de uitstoot van CO2 structureel te verlagen. Volgens haar kan dit niet alleen bij kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ook bij nieuwe en bestaande woningen.

Cramer boorde op 12 mei 2009 de eerste bron van een systeem voor warmte-koude opslag in de woonwijk Plantage de Sniep in Diemen. Deze duurzame wijk wordt met 1200 woningen het grootste WKO-project in de woningbouw.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?