RSS

Lokale duurzame energie heeft de toekomst

Uit een enquête van de Milieufederatie onder de Noord-Hollandse Groene Peiler leden blijkt duidelijk dat er een breed gedragen enthousiasme en urgentiegevoel is voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

De Milieufederatie Noord-Holland gebruikt de resultaten van de peiling onder andere bij hun project Energievoorziening en het landschap waarin ze de lokale ambities voor duurzame energievoorziening onderzoeken en naar mogelijkheden zoeken om de ambitiedoelen te bereiken. Met de peiling in de hand zullen ze bij overheden en instanties het enthousiasme voor duurzame energie duidelijk maken. Daarnaast zullen ze de peiling gebruiken bij het project We generate. In WeGenerate dat overigens nog een nieuwe naam krijgt  staan ze duurzame energie-initiatieven op alle mogelijke manieren bij.

Hieronder de 10 stellingen uit de enquête en de resultaten.

 1. Stellingen Duurzame energie
  Bijna alle respondenten vinden duurzame energie zeer belangrijk, zowel tegen klimaatverandering als tegen afhankelijkheid van olie- en gaslanden. Grote meerderheid (80%) vindt duurzame energie afnemen bij lokale initiatiefnemer een goed idee. Vooral de regering moet meer doen aan duurzame energie (90%), maar provincie en gemeenten moeten ook meer doen (80% en 72%).
 2. Neemt u voor uw huishouden (voornamelijk) duurzame energie af?
  De meeste respondenten (61,8%) gerbuiken al duurzame elektriciteit. Groen gas loopt flink achter (9,4%) en een substantieel deel van de respondenten (19,4%) neemt nog geen duurzame energie af.
 3. Zou u zelf duurzame energie willen opwekken?
  U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
  Bijna alle respondenten (94,4%) willen zelf duurzame energie opwekken of doen dat al. De gewenste manier waarop wisselt. Veel mensen (25,1%) willen met zonne-panelen energie opwekken of doen dat al (6,7%).
 4. Wat weerhoudt u ervan om zelf duurzame energie op te wekken? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
  De respondenten geven allerlei belemmeringen aan voor het zelf opwekken van duurzame energie. De belangrijkste belemmering is het investeringsbedrag (30,4%). Niet de (enige) eigenaar zijn van het huis scoort ook hoog (17,4%).
 5. Kunt u per stelling aangeven of die wel of niet op u van toepassing is?
  Het beeld dat hier naar voren komt is dat de meeste respondenten best naar duurzame lokale energiecoöperatie zouden willen overstappen (77,5%).
 6. Wilt u aangeven wat voor u een belangrijk argument zou zijn om (eventueel) te veranderen van energiemaatschappij?
  Duurzaamheid en betrouwbaarheid van de energiemaatschappij worden duidelijk als belangrijker gezien dan de energieprijs (88% tegenover 56%).
 7. Bent u bereid duurzame energie te kopen als deze duurder is dan gangbare energie?
  Veruit de meeste respondenten hebben wel iets extra’s over voor duurzame energie (75%). De magische grens lijkt ongeveer bij 10% meerkosten te liggen.
 8. In hoeverre bent u bekend met lokale duurzame energie-initiatieven bij u in de buurt?
  De meeste respondenten kennen geen lokale duurzame energie-initiatieven (72,4%)
 9. Stel: er is bij u in de omgeving een lokaal duurzaam energiebedrijf of -coöperatie. Kunt u aangeven in hoeverre u daarbij betrokken zou willen zijn?
  De meeste respondenten willen klant en/of lid worden van een lokaal duurzaam energie-initiatief of zijn dat al (samen 72%)
 10. Wilt u in de toekomst door de Milieufederatie Noord-Holland op de hoogte worden gehouden van duurzame energie-initiatieven in Noord-Holland?
  De meeste respondenten (88%) willen op de hoogte gehouden worden van duurzame energie-initiatieven.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reacties

 1. Hadewijch Verhenne:

  Nu nog in Vlaanderen!
  en liefst ook in de rest van de wereld . . .

  En liefst met panelen die 70 procent van het daglicht omzetten in energie, en dat zou over enkele jaren mogelijk moeten zijn.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?