RSS

Geluksbeleid is zo gek nog niet

Steeds meer landen zetten het thema ‘geluk’ op de politieke agenda. Hoog tijd dat Nederland bij deze beweging aanhaakt, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Als enige land ter wereld meet Bhutan elk jaar officieel het ‘bruto nationaal geluk’. En dat is zo gek nog niet, vinden steeds meer politici. In 2009 liet de Franse president Sarkozy een onderzoek uitvoeren naar sociale en ecologische instrumenten om te meten hoe het in een land gaat. Engeland en Duitsland bezinnen zich hierop en afgelopen zomer namen de Verenigde Naties een resolutie aan die bepaalt dat overheden het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten.

Positieve sociale verandering
In November deed Europees president Herman van Rompuy de opmerkelijke mededeling dat alle wereldleiders van hem het World Book of Happiness van Leo Bormans cadeau krijgen. In een toelichtende brief schrijft Van Rompuy: ‘Ik vraag u om geluk en het welbevinden van de mensen bovenaan de politieke agenda te zetten.’

De EU-president sluit naar eigen zeggen aan bij een ‘internationale beweging voor positieve sociale verandering’. In deze beweging loopt Nederland achter, vindt Jeroen Boelhouwer, onderzoeker leefsituatie bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Het komt hier maar mondjesmaat van de grond’, zegt hij. ‘Mark Rutte heeft bij zijn aantreden als premier gezegd dat de ,,geluksmachine,, juist wordt uitgezet. Maar de gegevens over het welbevinden van de burger zijn wel voorhanden. Het SCP, het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving doen er jaarlijks onderzoek naar. Het wordt hoog tijd dat we daarmee meer gaan doen in het beleid. Economische graadmeters als het Bruto Nationaal Product en de economische groeicijfers hebben nu vaak veel meer impact.’

Uit onderzoek blijkt dat het type overheid invloed heeft op het welbevinden van de burgers. Daarnaast weten we dat sociale contacten het geluk bevorderen, net als het hebben van werk. Je kunt als overheid dit soort zaken beïnvloeden.’

Bruto nationaal geluk
De gedachte achter het Bruto Nationaal Geluk is dat het vervullen van materialistische wensen niet per definitie leidt tot geluk. Welzijn, een gevoel van veiligheid, waardering, het vinden van emotionele en spirituele groei, zijn ook dingen waaruit duurzaam geluk is te halen.

Bruto Nationaal Geluk is een verruiming van het Bruto Nationaal Product, waarbij het milieu, de sociale waarden en het innerlijke geluk van de mens meegerekend worden. Bij Bruto Nationaal Geluk gaat het over welzijn in plaats van welvaart, en niet alleen over de materiële maar ook over de spirituele dimensie. (Via)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?