RSS

Werkloosheid daalt verder in april

do, mei 19, 2011

Economie en Ondernemen

De werkloosheid is in april verder gedaald. Het aantal werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, nam af met drieduizend naar 392.000 personen. Dat komt overeen met 5 procent van de beroepsbevolking, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In februari 2008 bereikte de werkloosheid als gevolg van de economische crisis een piek van 452.000. Sindsdien is de werkloosheid, op een kleine hapering na, steeds gedaald.

De daling in april komt geheel voor rekening van vrouwen. Bij mannen nam de werkloosheid licht toe. Het CBS merkt op dat over de afgelopen vier maanden het aantal werkloze mannen stijgt en dat het aantal vrouwen zonder baan juist afneemt.

Naar de oorzaak kan hoofdeconoom Michiel Vergeer slechts gissen. Mogelijk wordt het verschil veroorzaakt doordat er in de zorg, een sector waar veel vrouwen werkzaam zijn, meer banen bij kwamen. Terwijl in de industrie, wat toch meer eenmannensector is, juist minder werk is.

Ook valt op dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen tijd flink is gedaald. Dit cijfer kwam in april uit op 75.000 werkloze jongeren, waarmee de werkloosheid in deze groep op het niveau zit van voor de crisis.

Bij het UWV liep het aantal geregistreerde mensen zonder baan in april terug met 12.000 tot 475.000. De cijfers verschillen met die van het CBS omdat de instanties verschillende definities hanteren. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalde met negenduizend tot 261.000; in totaal werden in deze maand 38.000 WW-uitkeringen beëindigd en kwamen er 29.000 nieuwe bij. (AFN)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?