RSS

Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap

ma, dec 20, 2010

Wetenschap en Natuur

Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap

De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap.

De natuur- en milieuorganisaties maken zich samen hard voor een rijke natuur en een mooi landschap. Er lopen al diverse initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen. Ook roepen de organisaties van Hart voor Natuur alle Nederlanders op om hun groene hart te laten spreken, concrete acties volgen de komende weken.

Hart voor Natuur is een coalitie van:

* De12Landschappen
* De Natuur en Milieufederaties
* De Vlinderstichting
* European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl)
* FLORON
* Goois Natuurreservaat
* Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)
* Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
* Landschapsbeheer Nederland
* Milieudefensie
* Natuurmonumenten
* Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
* Reptielen, amfibieën en vissenonderzoek Nederland (RAVON)
* SOVON Vogelonderzoek
* Staatsbosbeheer
* Stichting Duinbehoud
* Stichting Natuur en milieu
* Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
* Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN)
* Vogelbescherming Nederland
* Waddenvereniging
* Zoogdiervereniging

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?