RSS

45.000 handtekeningen dwingen energie-debat af

45.000 handtekeningen dwingen energie-debat af

Dinsdag 7 december ontvangt de Tweede Kamer 45.000 handtekeningen van burgers die vinden dat de Nederlandse energiehuishouding versneld moet verduurzamen. Hun oproep krijgt bijval vanuit het bedrijfsleven en van partijprominenten van links tot rechts zoals Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Jan Terlouw en Jacqueline Cramer. Ook HappyNews heeft opgeroepen een handtekening te zetten.

Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt een olieprijsstijging van 88% in de komende 25 jaar. Onze huidige energiebronnen raken op en vervuilen onze leefomgeving. Belangrijke redenen waarom de Nederlandse overheid een consistent en ambitieus energiebeleid moet gaan voeren, waarmee Nederland uiterlijk in 2050 geheel kan overgaan op duurzame energie.

Kort gezegd is dat de boodschap van het Deltaplan nieuwe energie, dat afkomstig is van de duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Dankzij de meer dan 45.000 steunbetuigingen voor dit plan, komt het nu direct op de agenda van de Tweede Kamer. Bekijk hier de testimonials van enkele steunbetuigers, waaronder die van Lodewijk Hoekstra (presentator Eigen Huis & Tuin) en Philip de Roo (poolreiziger en oud-ranger Wereld Natuur Fonds).

CEO’s Nederlandse bedrijven: “We willen snellere verduurzaming”
Ook vanuit het Nederlandse bedrijfsleven is er veel steun voor dit voorstel. Niet alleen met woorden, maar vooral ook in daden. Diverse brancheorganisaties gaan samen met hun koploperbedrijven hun krachten bundelen in een nieuw verbond om de energieomslag in Nederland aan te jagen. Op 7 december zal de Roger van Boxtel, voorzitter van De Groene Zaak, de doelstellingen en werkwijze van het verbond toelichten.

Kijk hier voor testimonials van CEO’s Meiny Prins, Annemarie Rakhorst en Ton Beune. Allen steunen zij het Deltaplan én werken mee aan het aanjaagverbond.

Wetenschappelijke haalbaarheidsstudie
Politieke partijen hebben allemaal verschillende opvattingen over het tempo waarin energietransitie mogelijk is. Daarom heeft het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) de haalbaarheid van de ambitie van het Deltaplan nieuwe energie doorgerekend. Het UCAD vergeleek diverse recente binnen- en buitenlandse studies met elkaar en raadpleegde een groot aantal energiedeskundigen. Herman Wijffels, verbonden aan het UCAD en onlangs nog uitgeroepen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander, zal deze middag de bevindingen vanuit de wetenschap toelichten.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?