RSS

Nederland en Brazilië voor kernontwapening

Nederland en Brazilië voor kernontwapening

Nederland en Brazilië blijven zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens. De beide landen zien ontwapening, non-proliferatie en het vreedzaam gebruik van kerntechnologie als de pijlers van de internationale aanpak.

Dat verklaarde minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia na afloop van besprekingen met zijn ambtgenoot Amorim.

“Landen moeten zeker stellen dat nucleaire technologie alleen vreedzaam mag worden gebruikt en onder zeer strikte voorwaarden naar derde landen kan worden geëxporteerd,” zo zei hij.

Brazilië is een van de landen die een groeiende invloed hebben op de internationale verhoudingen. “Nederland en Europa zien Brazilië als een belangrijke partner bij de aanpak van mondiale problemen,” aldus minister Verhagen. “We hebben behalve gedeelde waarden en gedeelde belangen ook gedeelde verantwoordelijkheden.”

Zo werken Nederland en Brazilië bijvoorbeeld internationaal samen aan de verbetering van het respect voor mensenrechten, bijvoorbeeld bij het tegengaan van geweld tegen meisjes en een eind aan de strafbaarstelling van homoseksualiteit.

Nederland en Brazilië zijn het verder eens over de noodzaak van de hervorming van de Verenigde Naties en de internationale financiële instellingen zoals het IMF en de Wereldbank. Nederland wil dat de Veiligheidsraad een betere afspiegeling vormt van de internationale verhoudingen en Brazilië heeft daarin zeker een rol.

Minister Verhagen bezoekt de komende dagen samen met minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings en een delegatie van 30 Nederlandse bedrijven uit de transport- en logistieksector Sao Paolo en Rio de Janeiro.

Brazilië is niet alleen een wereldspeler op economisch gebied, maar ook de belangrijkste handelspartner van Nederland in Latijns-Amerika. De Rotterdamse haven is voor Brazilië de toegangspoort tot de Europese Unie.

De ministers voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de Braziliaanse regering en het bedrijfsleven over verdere samenwerking op het gebied van biobrandstoffen, energie en havens. Bron:  MinBuza.nl

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, , , , ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?