RSS

Nederland start Internationaal Jaar van de Biodiversiteit met oprichting Centrum Biodiversiteit

Nederland start Internationaal Jaar van de Biodiversiteit met oprichting Centrum Biodiversiteit

Biodiversiteit is van levensbelang! Wereldwijd loopt de biodiversiteit terug. Volgens deskundigen vindt het verlies van plant- en diersoorten, vergeleken met de natuurlijke afname, inmiddels duizend keer zo snel plaats. In het verlengde van de Europese doelstellingen wil Nederland een belangrijke bijdrage leveren om de terugloop van biodiversiteit tegen te gaan.

Vanuit de overtuiging dat biodiversiteit een onmisbare voorwaarde is voor ons leven, en dat  internationale samenwerking nodig is, opent minister Gerda Verburg (LNV) vandaag het  ‘Internationaal Jaar van de Biodiversiteit’ in Nederland.

Minister Ronald Plasterk (OCW) lanceert vandaag het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis. In dit nationale centrum zullen in de nabije toekomst de natuurhistorische collecties die Nederland heeft opgebouwd worden geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek, zodat de kennis over biodiversiteit verder kan worden ontwikkeld. Op basis daarvan levert Nederland internationaal een kennisbijdrage van belang aan biodiversiteit.

Om de achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich ten doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. De Europese Unie heeft in navolging daarvan besloten de achteruitgang zelfs geheel te willen stoppen in 2010. Dat doel is niet bereikt. Naar verwachting zullen dit najaar, tijdens de 10e conferentie van het CBD in Nagoya (Japan), nieuwe afspraken worden gemaakt over verdere acties.

Het startsein voor ‘2010 – Internationaal Jaar van de biodiversiteit’ wordt gegeven door minister Gerda Verburg (LNV), die tevens de website www.biodiversiteit.nl opent  van de Coalitie Biodiversiteit Nederland:

“De biodiversiteitscrisis raakt ons in het hart van onze levens. We moeten mondiaal nieuwe bondgenootschappen voor biodiversiteit vormen en er zijn ingrijpende maatregelen en gedragsveranderingen nodig: maatregelen waarmee de wereldvoedselvoorziening, het klimaat en de biodiversiteit geïntegreerd, dus in samenhang worden aangepakt. En is er gedrag nodig vanuit het besef dat het behoud van biodiversiteit essentieel is voor mensen, de planeet en onze economie. Dan kúnnen we de achteruitgang in biodiversiteit nog stoppen. “

Minister Ronald Plasterk (OCW) lanceert het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis: “De biodiversiteit van nu is ontstaan in 4 miljard jaar, en – hoewel het ongelooflijk lijkt – is ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder. Door nieuwe technologieën (zoals grootschalig DNA-onderzoek) kunnen we de hele ‘boekhouding’ van die evolutie nu herlezen, en die kennis combineren met die uit andere bronnen. Dat is de taak van NCB-Naturalis. De 30 miljoen EURO voor dit Centrum is bestemd voor de uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten en het samenbrengen en ontsluiten van de belangrijkste Nederlandse collecties: de zoölogische en botanische collecties van de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Wageningen Universiteit. Hierdoor ontstaat een collectie die tot de top-5 van de wereld hoort”.

Onno Hoes van de Nederlandse Coalitie Biodiversiteit 2010: “Respect voor al het leven op aarde is een ethische kwestie. Daarom moet deze vergeten crisis vanaf 2010 stevig gepositioneerd worden op de maatschappelijke agenda. De Coalitie Biodiversiteit 2010 wil een concrete bijdrage leveren aan de bewustwording, het creëren van draagvlak, én het bieden van handelingsperspectieven aan burgers, bedrijven en overheden voor behoud en versterking van biodiversiteit. Ik roep partijen op zich aan te sluiten bij dit platform en actief te gaan communiceren over biodiversiteit.”

Bert Geerken voor NCB Naturalis: “Exacte kennis en vastlegging van soorten vormt een essentiële voorwaarde voor onderzoek naar en onderwijs over de eigenschappen, de evolutionaire relaties en de bescherming van planten en dieren. De geplande academische werkplaats is bedoeld om samenwerkende onderzoekers van NCB Naturalis en de universiteiten optimaal te faciliteren, en om economische meerwaarde en publieksinformatie te genereren rond biodiversiteit.”

De bijeenkomst wordt gehouden van 12.30 tot 16.00 uur in Leiden, in het Natuurhistorisch Museum Naturalis, en is te volgen op WebTV (www.ncbnaturalis.nl), live tussen 13.30 en 14.30uur. De ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) geven acte de présence middels een videoboodschap, en ook de speech van de Richard Lane, directeur van het Natural History Museum (London), gegeven bij de opening van het voorafgaande ochtendsymposium is hier te vinden.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reacties

 1. arie koster:

  Is de Bij, ambassadeur biodiversiteitsjaar, dat ook voor sociaal groen?

  Groen opbouwwerk ondersteunt bewoners van buurten en woon-, krachtwijken in gemeenten met “groene” initiatieven- participatie. De leefbaarheid van de woonomgeving staat hierbij op de eerste plaats.

  Het biodiversiteitsjaar is voor iedereen van groot belang. Het biodiversiteitsjaar heeft alleen een duurzaam effect als het overgrote deel van de Nederlandse bevolking mee doet. Dat is niet eenvoudig te realiseren. Het enige wat ik zelf kan doen is teruggrijpen op mijn oude discipline van sociaalcultureel werker. Dan dring je ook door tot de groenarme buurten van steden en kleine gemeenten.
  Het biodiversiteitsjaar dient niet alleen de natuur maar ook de mensen die daar deel van uitmaken. Zelfs als ze in probleemwijken wonen. Als eerste aanzet is daarvoor een nieuwe website geopend, waarin wordt aangegeven wat natuur voor mensen kan beteken. De volgende stap is dan hoe krijgen we de natuur voor de deur: op loopafstand van mensen die niet of moeilijk van huis komen. 
  De natuur is voor iedereen, dus maak haar dan ook voor iedereen toegankelijk als was het maar in de vorm van miniparkjes. Deze vorm van natuur, wordt ook wel sociaal groen genoemd. Ook daar komen wilde bijen, hommels en honingbijen voor en zeker ook vlinders. Wellicht is de “bij” niet alleen maar ambassadeur voor biodiversiteit, maar ook voor sociaal en psychologisch welzijn.

  Voor veel mensen is biodiversiteit synoniem met de groene en natte ruimte in hun woon een leefomgeving. Voor ontspanning is groen en natuur (biodiversiteit) van enorm belang. Ze dragen bij aan gezondheid en welzijn, bevorderen sociale contacten en bieden ruimte om te spelen. Het jaar van de biodiversiteit kan dit belang ondersteunen. Het gaat niet alleen om de bijen, de bloemen en vogels, maar ook om de belevingswaarde daarvan. Dit vormt ook een breder draagvlak voor biodiversiteit. In veel stedelijke en kleinere gemeenten kunnen burgers ook zelf initiatieven nemen om het biodiversiteitsjaar tot een succes te maken. Dit kan onder meer door zelfbeheer. Groen opbouwwerk kan hier een centrale rol in vervullen.
  http://www.groenopbouwwerk.nl

  Arie Koster

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?