RSS

10 ideeën voor Duurzame Dinsdag genomineerd

vr, aug 28, 2009

Wetenschap en Natuur

10 ideeën voor Duurzame Dinsdag genomineerd

Op Duurzame Dinsdag – 1 september 2009 – worden aan 5 van de 10 genomineerden de jaarlijkse aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor de meest aansprekende initiatieven ter bevordering van onze duurzame samenleving. Prinses Irene houdt op deze 11e Duurzame Dinsdag een toespraak over de ‘binnenkant van duurzaamheid’; wat zijn je persoonlijke drijfveren, op welke mens- of wereldbeelden zijn die gebaseerd?

Minister Jacqueline Cramer neemt namens het Kabinet het Duurzame Dinsdagkoffertje met 378 ideeën in ontvangst, uit handen van de Voorzitter van de Vrouwenraad, Dieny Scheffer. Bovendien speldt minister Cramer een aantal personen een Duurzaam Lintje op, die zich in het bijzonder hebben ingespannen voor een duurzame samenleving.

In totaal is dit jaar ongeveer 50% van alle inzendingen afkomstig van burgers en bedrijfsleven, 25% van maatschappelijke organisaties en 25% van overheden. Opvallend is het grote aantal voorstellen voor energiebesparing.
De deskundige jury beoordeelt de initiatieven en beslist welke voor een prijs in aanmerking komen. Ook bepaalt de jury wie van de voorgedragen personen onderscheiden worden met een Duurzaam Lintje.

Er worden totaal 5 prijzen uitgereikt, ter ondersteuning van de uitwerking van de initiatieven. Dat zijn geldprijzen van euro 5.000,-, 3.000,- en 2.000,-. Minister Cramer reikt dit jaar voor het eerst de Rabo-jongerenprijs uit van euro 1.000,- aan de beste initiatiefnemer jonger dan 25 jaar en een prijs namens het midden- en kleinbedrijf. Deze laatste prijs houdt in dat Syntens een dag organiseert met initiatiefnemer en relevante organisaties om dit initiatief nog beter in de markt te zetten.

De volgende kansrijke initiatieven zijn genomineerd:

  • Klimaatlabelsysteem Bindmiddelen dat tot doel heeft de CO2-uitstoot bij de productie van cement te verminderen.
  • De Groene Poetsers dat beoogt meer bekendheid te geven aan het gebruik van ecologische reinigingsmiddelen bij (schoonmaak)bedrijven.
  • GO-Greener dat bestaande auto’s net zo schoon wil laten rijden als nieuwe auto’s met behulp van LED verlichting, bandenspanningskleurventielen, airtwister, uitwasbare luchtfilters enz.
  • Brundtland Fonds voor studentondernemers met een goed idee voor een nieuwe duurzame onderneming. Het fonds wordt gevoed uit de Duurzame Stagebank. Organisaties kunnen een bijdrage geven als tegenprestatie voor hun stageoproep op Duurzame Stagebank. Dit breder bekend maken onder organisaties en studenten.
  • Fair Shopping Route dat ondersteuning vraagt bij het uitstippelen van wandelroutes in diverse steden langs winkels die duurzame producten verkopen en informatie geeft over keurmerken.
  • Satino Natuur dat ernaar streeft CO2-neutraal te gaan werken bij de vervaardiging van duurzaam toiletpapier en papieren handdoekjes, grijs gas te vervangen door groen gas en verpakkingen toe te passen die geen schadelijke stoffen achterlaten in het milieu.
  • Kraanwater; voldoet altijd aan de hoogste eis voor de laagste prijs. Het drinken van kraanwater stimuleren met het openen van drinkwaterfonteinen op meerdere locaties waar, iedereen kan drinken en/of een eigen flesje water kan vullen.
  • Aerodynamische vrachtwagens door het plaatsen van zijvleugels aan opleggers van vrachtwagens, waarmee 5 tot 10% brandstof bespaard kan worden.
  • Keuzewijzer Duurzame Productie en Consumptie welke tot doel heeft een algemene handleiding te maken die de consument houvast geeft bij het kiezen van duurzame producten en diensten.
  • Haal de zon in huis voor de bouw van een vergelijkende website voor zonnepaneelsystemen met een koppeling tussen de specificaties van het dak en de leveranciers van de zonnepanelen. Hiermee kunnen opbrengst, terugverdientijd, winst en investeringen bepaald worden.

Het platform Duurzame Dinsdag beoogt iedereen met nieuwe, kansrijke duurzame ideeën, groot of klein, verder op weg te helpen. Daartoe probeert het platform partijen samen te brengen, die deze initiatieven verder kunnen ontwikkelen.

Als vertegenwoordiging van de samenleving overhandigt het platform de nieuwe voorstellen jaarlijks op Duurzame Dinsdag aan het Kabinet.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

, ,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?