RSS

EU maatregelen voor meer duurzame energie in huishoudens

vr, dec 12, 2008

Politiek en Samenleving

EU maatregelen voor meer duurzame energie in huishoudens

De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd waardoor alle lidstaten en regio’s van de Europese Unie, met financiële steun van het Europese cohesiebeleid, voor het eerst kunnen investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en duurzame energie in woningen.

De maatregel (pdf), die deel uitmaakt van het vorige week gepresenteerde Europees economisch herstelplan, is gericht op huishoudens met een laag inkomen. In de praktijk betekent dit dat de EU medefinanciering kan toekennen aan regelingen van nationale, regionale of lokale overheden om woningen te voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie en zonnepanelen.

Gebouwen alleen veroorzaken 40% van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Er wordt nog steeds te veel energie in gebouwen verspild door inefficiënte verwarmings- en airconditioningsystemen en verlichting. Volgens de laatste schattingen van de Commissie kan er tussen nu en 2020 in de bouw voor 28% aan kosteneffectieve energiebesparingen worden doorgevoerd. Uit sommige EU-studies blijkt ook dat een gemiddeld huishouden in de EU, afhankelijk van het energieverbruik, tussen de 200 en 1000 euro per jaar kan besparen door zijn huis energie-efficiënter te maken.

Energie-efficiëntie stimuleren
Volgens de huidige wetgeving met betrekking tot de structuurfondsen van de EU hebben de nieuwe lidstaten slechts een beperkt recht om gebruik te maken van steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de woonsector. Deze kan alleen voor de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw worden gebruikt (of in geval van sociale woningbouw voor het hele gebouw) in achtergestelde stadswijken. Het voorstel van vandaag zou de hele EU-27 de mogelijkheid bieden EFRO-steun te ontvangen om in energie-efficiëntie en duurzame energie in alle soorten gebouwen te investeren. De subsidies zijn alleen bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (zoals gedefinieerd in de nationale regelgeving).

Concreet kunnen met de subsidies bijvoorbeeld nationale, regionale of lokale regelingen worden medegefinancierd voor het isoleren van muren, daken en ramen (dubbele beglazing), het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van oude boilers door meer energiezuinige exemplaren.

De maatregelen voor versnelde investeringen in energiebesparing in gebouwen zullen bijdragen tot de volgende doelstellingen:

  • De dynamiek in de Europese economie opvoeren, de concurrentiepositie van de EU verbeteren en werkgelegenheid creëren, met name in de bouw;
  • De kennis over energie-efficiëntie en duurzame energie verbeteren;
  • Bijdragen tot de doelstellingen van ander EU-beleid, zoals de veiligstelling van de energievoorziening, het milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

Tot nu toe hebben de 27 lidstaten gepland via het cohesiebeleid 4,8 miljard euro in duurzame energie te investeren en 4,2 miljard euro in maatregelen ten behoeve van de energie-efficiëntie en de energiehuishouding.

De lidstaten en het Parlement moeten dit voorstel van de Commissie volgens de medebeslissingsprocedure goedkeuren.

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

,

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?