RSS

Hoe staat het met onze moslimjongeren?

Hoe staat het met onze moslimjongeren?

Hoe staan islamitische jongeren in het leven? Ze zijn moslim, maar lang niet allemaal veel met hun geloof bezig. Dat komt later. Als ze volwassen zijn en getrouwd. Het draagvlak onder moslimjongeren voor radicale leeftijdsgenoten neemt af.

Het geloof is voor veel jonge moslims geen thema dat hen in het dagelijks leven erg bezighoudt. Ze voelen zich moslim, manifesteren zich als zodanig door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen en aan de ramadan te doen en vinden de regels die de islam met zich meebrengt belangrijk. Maar zelf leven ze die niet strikt na, zeker niet als ze nog jong zijn.

Dat is een van de trends onder jonge Marokkanen, Turken en islamitische Surinamers, beschreven in Geloof en Geluk, een studie naar traditie en vernieuwing onder jonge moslims in opdracht van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum. Het onderzoek is vanmiddag gepresenteerd.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) interviewden 22 ‘sleutelfiguren’ (studenten, middelbare scholieren en werkende jongeren, onderwijzers, jongerenwerkers, wijkagenten en vrijwilligers in de moskee) uit Amsterdam. Via hun netwerken kregen ze zicht op de leefwereld van zo’n negenhonderd jonge moslims van 15 tot 29 jaar.

Jongeren benadrukken steeds sterker dat ze, naast moslim, Nederlandse burgers zijn. Ze praten makkelijker over onderlinge verschillen in geloofsopvatting, hoewel het niet wordt gewaardeerd als andere moslims zich openlijk afzetten tegen de islam.

Jonge moslims kunnen best waardering opbrengen voor leeftijdgenoten die wél serieus met het geloof bezig zijn, mits ze de geloofsregels dan ook echt strikt volgen. Korf: „Het gevoel dat je hebt bij een kloosterling; je hebt er respect voor, maar je moet er zelf niet aan denken.”

De orthodoxe leeftijdgenoten moeten ook niet opdringerig worden. Dirk Korf: „De meeste jonge moslims hechten zeer aan westerse vrijheden.” Ze moeten al helemaal niet radicaliseren of geweld prediken. Voor zulke jongeren is het draagvlak bij leeftijdgenoten de afgelopen jaren almaar kleiner geworden, signaleren de onderzoekers. Vooral omdat radicale fanatici het geloof en geluk van jonge moslims zwaar in de weg staan.

Geloof en Geluk is een vervolgonderzoek op Van Vasten tot Feesten (2007), dat vooral ging over trends onder hoger opgeleide moslimjongeren in Nederland. En op Van Allah tot Prada (2006), een onderzoek naar de leefwereld van álle moslimjongeren. Geloof en Geluk richt zich deels op de wat lager opgeleide moslimjongeren (mbo-niveau). Naast de studie met de sleutelfiguren, vulden 347 islamitische studenten (van roc’s in Amsterdam en Den Haag) een vragenlijst in. De leeftijd van roc-leerlingen ligt tussen de 16 en 20 jaar. Deze jongeren hechten er meer aan de regels van het geloof goed na te leven dan studenten en jongvolwassenen.

Van de roc’ers was 85 procent het eens met de stelling: ‘Moslim betekent voor mij vooral dat ik me aan de regels van het geloof houd.’ Een op de acht roc-leerlingen bezoekt vaak de moskee, 15 procent regelmatig, de meerderheid (67 procent) gaat af en toe tot zelden, een kleine groep nooit. Minder dan de helft (42 procent) bidt vaak, een op de zes regelmatig, een op de drie af en toe tot zelden en 9 procent nooit. In vergelijking met roc-leerlingen gaan twee keer zoveel studenten nooit naar de moskee, ook bidden twee keer zoveel studenten nooit. Tegelijkertijd vindt bijna de helft van de roc-studenten dat het belangrijker is een goed mens te zijn dan de regels van het geloof precies na te volgen.

Dirk Korf, onderzoeker aan de UvA: „Zéggen dat je de regels van het geloof belangrijk vindt, is nog wat anders dan ze ook daadwerkelijk volgen. Vijf keer per dag bidden is een regel. Maar het ook dóén is een tweede. Als ze in de tram zitten of op hun stage, dan schiet dat bidden erbij in. Ze zeggen wel vaak dat ze later, als ze ouder zijn, zich aan de regels gaan houden.”

Vooral bij hoog opgeleide jongvolwassenen is een proces van vernieuwing en individualisering zichtbaar: ze wonen vaker zelfstandig en gaan minder vaak pas het huis uit als ze trouwen. Opvattingen over het huwelijk veranderen, jongeren vinden vaker dat ze hun eigen partner moeten kunnen kiezen.

Over emancipatie denken ze ook anders: veel jongeren vinden dat getrouwde vrouwen moeten kunnen blijven werken. Meisjes lopen voorop, vooral Turkse. Jongens ontkomen er niet aan mee te groeien, al blijven die in hun opvattingen traditioneler, vooral Turkse jongens. „De Turkse jongens en Turkse meisjes krijgen het nog lastig als ze gaan trouwen”, zegt UvA-onderzoeker Dirk Korf.

Want moslimjongeren trouwen het liefst iemand uit de eigen groep. Twee op de drie roc-leerlingen vinden het belangrijk dat hun toekomstige partner dezelfde etniciteit heeft als zijzelf, bijna een kwart kan dat niet zoveel schelen en een op de tien vindt dat helemaal niet belangrijk.

Voor het overgrote deel van de roc-leerlingen is het belangrijk dat hun toekomstige man of vrouw moslim is (91 procent). Slechts 3 procent vindt dat niet belangrijk. Acht van de tien roc-leerlingen vinden dat hun kinderen niet later zelf niet mogen beslissen of ze moslim worden, een op de tien vindt dat de kinderen dat zelf mogen kiezen en een op de tien zit daartussenin.

Onderzoeker Marije Wouters, die op de roc’s vragenlijsten afnam, vond de jongeren opvallend braaf. Oók de Marokkaanse jongens, die zelf vinden dat ze veel te vaak negatief in het nieuws komen door een groepje raddraaiers. Wouters: „Ze hebben allemaal zwarte jassen met bontkragen, opgeschoren nekken en zwarte krulletje bovenop hun hoofd, ze zien er een beetje uit als hangjongeren. Maar ze vullen serieus het vragenformulier in en zeggen: alstublieft mevrouw.”

En het merendeel is (heel) optimistisch (73 procent) over hun toekomst. Die zien ze in Nederland. De kans dat ze daar over vijf jaar nog wonen, schatten de roc-leerlingen gemiddeld op 82 procent. Wouters: „Ze willen na het mbo verder met een hbo-opleiding, hebben grote verwachtingen van het leven en ze gaan het maken.” (Bron NRC)

Wil je meer HappyNews?

We're on a mission to spread meaningful and happy content far and wide.
Probeer onze wekelijkse HappyNewsletter en zie het voor jezelf!

Reacties

 1. Halo Sun:

  Hoe kan je in godsnaam een wetenschappelijk onderzoek doen met 22 personen????!!!

  Onzinnig onderzoek….reflecteert de moslimwereld niet.

 2. R. Blicker:

  Leefgebied Dieren wordt steeds kleiner !

  In de Islam worden honden beschouwd als “onrein”, Indien een Moslim in aanraking komt met een hond moet hij namelijk handen reinigen alvorens te bidden. Tijdens de rellen in Engeland, kregen politiehonden speciale schoenen om speurwerk te verrichten in de moskeen of in huizen van moslims. Hier in Nederland zien we vaak dat moslimjongeren op scooters honden en katten aanrijden, verder het offerfeest (feesten met de bloed van de dieren) is een concrete bewijs hoe dierhatend men is…
  Met de explosieve groei van Moslims is instorting van de beschaving en het milieu en plundering van europa onvermijdelijk.
  De religieuze politie in de Saudische stad Mekka martelt mensen die huisdieren verbergen. Een vrouw is veroordeelt tot 8 maanden cel nadat zij de regels van de moslimcultuur en tradities hadden geschonden doordat ze op straat wandelde met een hond. Saudische autoriteiten laten ook weten dat nieuwe restricties worden nog zwaarder opgelegd en dieren van deze mensen worden gelijk vernietigd. Daarom is het nu illegaal om honden of katten te onderhouden in de steden.
  Overigens komt ook voor Moslimvrouwen in westerse landen de “vrijheid” om al dan niet een huisdier te hebben, steeds meer in het gedrang. Zowel in in Nederland als in hele Europa worden vrouwen dikwijls door de patrouillerende islamitische eredienst jeugd bendes, een soort mutawa’een, net zoals in Saudi-Arabië, geïntimideerd en bedreigd als ze een huisdier hebben. In sommige stadsdelen is een heel netwerk van allochtone verklikkers die vrouwen verraden als ze buiten durven te wandelen met het gehate hond. In meerdere gevallen kregen de overtreedsters als straf een fikse ranseling.

  Veel Nederlandse ambtenaren en politicus die islamitische verbreding steunen, brengen ecosysteem in gevaar! Ze beginnen nu met het vernietiging van Europese natuurgebied. Gebieden zoals noord-afrika en middenoosten, waar alleen Moslims wonnen, zijn al step of woestijn geworden en duizenden dierensoorten die daar leefden bestaan niet meer. Neem niet alleen Egypte of Libië, maar ook veel dieren van klein Azië, Middenoosten, zuid kaukasus, pakistan, Algerije, tunesie, marokko en Iran bestaan niet meer. Islamitische cultuur is compleet natuur, dier en milieu vijandelijk.
  Honden zijn verboden omdat volgens koran’se wetgeving engelen niet binnenkomen waar een hond huist. Een hoge moslimgeestelijke in Iran heeft een fatwa uitgesproken tegen het houden van honden. Grootayatollah Naser Makarem Shirazi vindt dit “onrein”. Er zijn niet veel Iraniërs met een hond, maar het dier is aan een opmars bezig als huisdier. “Vriendschap met honden is een blinde imitatie van het Westen,” zei de Grootayatollah tegen de krant Javan. “Er zijn veel mensen in het Westen die meer van hun hond houden dan van hun vrouw en kinderen.” Mensen die met een hond betrapt worden op straat of in hun auto, kunnen een boete krijgen.

  Moslims die Nederland als hun nieuwe broedplaats kiezen, eten alles waarvan wordt gezegd dat het halal is. Ze gaan nooit naar een Nederlandse slagerij…Als er een stempel op komt dat het halal is dan is het halal. Dit hypocriete systeem is bedacht om te voorkomen dat de eenvoudige moslim die niet beter weet kan worden opgelicht, dat deze turken en Marokkanen die veel vlees slikken voor altijd in eigen geïsoleerde markt kunnen blijven. Zolang de verkoper zegt dat het ritueel geslacht is mag de domme achterlijke sul die zich alle leugens van de islam laat aanleunen er op vertrouwen dat het halal is. Er ontstaat overal een grote halal markt en al die vlees komt uit de grote fabrieken van Duitsland. Turken hebben in Duitsland een grote slagerijcomplex gebouwd, daarvandaan exporteren ze heel veel doner/ shoarma vlees en als gevolg wordt Nederlandse markt afhankelijk aan deze landen.

  Moslims willen alles omzetten in beton en binnen de betoncomplexen, mohammed, mehmet, ali of ahmet hetende zoontjes zien als enige levende wezens. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business “de enige ware godsdienst” noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Moslimmannen beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys versnellen op deze manier hele invasie: in de grootsteden circa 63% van de geborenen kennen geen vaders: een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden één voor één crimineel, achterlijke moslims weten niet wat voor schade ze hebben opgericht!. Ze zeggen elke keer dat hun herkomstlanden verdragen hebben getekend met Nederland en dus stomme kafirs al deze mohammed’s moeten voor altijd onderhouden.
  Europese autoriteiten wisten dat de agressieve turken en arabieren geen grenzen kennen met hun explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor de uitstoot van dictatoriale Moslimlanden. Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. Moslims zeggen dat ze meer huizen nodig hebben. Beschaving wordt omgezet in een middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner.

  Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan die massa Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin.

  – Een begin van de oplossing is een volledige stop van import uit den vreemde en een zeer gericht integratiebeleid met nadruk op zelfredzaamheid. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  – Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.

  – Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  – Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  – Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  – veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.
  – geen verdragen meer met de moslimlanden over de volksverplaatsing van hun ongewenste bevolking.

  – kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent samenvoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.

  Vriendelijke Groeten
  R. Blicker
  Wijkcomité Directe Democratie

 3. carline:

  ehm, of een onderzoek al dan niet wetenschappelijk is heeft niets te maken met de hoeveelheid mensen die ondervraagd wordt. Er zijn hele andere criteria aan verbonden, bijvoorbeeld of de methode geschikt is voor het doel en of de bronnen goed gebruikt zijn en de vraagstelling en conclusie logisch zijn beredeneerd en beargumenteerd.

Reageer op dit bericht

Wil je weten hoe je een eigen afbeelding naast je reacties kan krijgen?