RSS

Archive | november 17th, 2008

Overheid gaat volledig duurzaam inkopen

17. november 2008

Overheid gaat volledig duurzaam inkopen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. Uit de rapportage blijkt dat de milieucriteria van 31 productgroepen gereed zijn en dat de criteria voor de resterende 49 productgroepen nog dit jaar of in het eerste kwartaal […]

Lees verder...